Xã Hội

Quy định mới về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ BH TNLĐ-BNN

Thứ Tư, 15/07/2020

Từ ngày 15/7, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (BH TNLĐ-BNN) có hiệu lực thi hành thay thế Nghị định 44/2017/NĐ-CP; bãi bỏ Điểm b, Khoản 1, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng của Nghị định 58/2020/NĐ-CP là người sử dụng lao động (SDLĐ) theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Luật BHXH. Đồng thời, các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ BH TNLĐ-BNN trong BHXH bắt buộc.

Về mức đóng và phương thức đóng, người SDLĐ hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho NLĐ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, h, Khoản 1, Điều 2 và Khoản 2, Điều 2 Luật BHXH, trừ trường hợp NLĐ là người giúp việc gia đình, theo một trong các mức sau:

Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Đồng thời, được áp dụng đối với NLĐ là CBCCVC và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước. Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của nghị định.

Bên cạnh đó, người SDLĐ hàng tháng đóng vào Quỹ BH TNLĐ-BNN với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi NLĐ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 2 của Luật BHXH. Người SDLĐ là doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm hoặc theo khoán, thì mức đóng hàng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định. Phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Đối với các trường hợp áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ BH TNLĐ-BNN cũng được quy định rõ. Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4 của nghị định nếu bảo đảm các điều kiện, như trong vòng 3 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ và BHXH; thực hiện việc báo cáo định kỳ TNLĐ và báo cáo về ATVSLĐ chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 3 năm liền kề trước năm đề xuất; tần suất TNLĐ của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất TNLĐ trung bình của 3 năm liền kề trước năm đề xuất, hoặc không để xảy ra TNLĐ tính từ 3 năm liền kề trước năm đề xuất.

Ngoài ra, người SDLĐ có nhu cầu áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ BH TNLĐ-BNN thì nộp 1 bộ hồ sơ trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện về Bộ LĐ-TB&XH. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người SDLĐ, Bộ LĐ-TB&XH có trách nhiệm gửi văn bản đến Sở LĐ-TB&XH đề nghị đánh giá về tình hình chấp hành pháp luật về ATVSLĐ; thực hiện đăng tải thông tin của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức lên Cổng thông tin điện tử của Bộ LĐ-TB&XH để lấy ý kiến rộng rãi trong vòng ít nhất 10 ngày; tổ chức thẩm định, quyết định việc áp dụng mức đóng mới thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ BH TNLĐ-BNN, gửi hoặc trả kết quả trực tiếp, trực tuyến, qua đường bưu điện cho doanh nghiệp và cơ quan BHXH để tổ chức thực hiện.

Thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ BH TNLĐ-BNN là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.

Bộ LĐ-TB&XH có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ quyết định điều chỉnh, áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ BH TNLĐ-BNN. Đồng thời, Bộ LĐ-TB&XH có trách nhiệm trình Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh mức đóng quy định tại Điều 4 của nghị định, căn cứ vào khả năng bảo đảm cân đối Quỹ BH TNLĐ-BNN trong từng thời kỳ; tổ chức triển khai thực hiện nghị định.

Đồng thời, hướng dẫn nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá ATVSLĐ, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học, đối với chuyên gia đánh giá ATVSLĐ; hướng dẫn về cách tính tần suất TNLĐ. Bên cạnh đó, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về việc đánh giá để điều chỉnh mức đóng vào Quỹ BH TNLĐ-BNN.

BHXH Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc điều chỉnh mức đóng vào Quỹ BH TNLĐ-BNN. Ngoài ra, tổng hợp báo cáo Bộ LĐ-TB&XH tình hình thực hiện chế độ, chính sách BH TNLĐ-BNN; tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính tình hình quản lý, sử dụng Quỹ BH TNLĐ-BNN.

Mai Anh

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: