Xã Hội

Tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng bộ các cấp của thành phố Vĩnh Yên

Thứ Hai, 13/07/2020

Tính đến ngày 26/5, 34/34 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy Vĩnh Yên đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để đại hội đảng bộ các cấp của thành phố thực sự là ngày hội toàn dân, BTV Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo các cấp ủy đảng, cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Qua công tác tuyên truyền bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thành phố tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

Thành phố Vĩnh Yên đang đẩy mạnh tuyên truyền cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI qua nhiều hình thức. Ảnh: Dương Chung

Xác định đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong thành phố, BTV Thành ủy Vĩnh Yên sớm xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền cho đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để công tác tuyên truyền cho đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội XIII của Đảng đạt hiệu quả thiết thực, Thành ủy Vĩnh Yên chỉ đạo công tác tuyên truyền phải được tổ chức thành các đợt cao điểm.

Theo chỉ đạo của Thành ủy, công tác tuyên truyền phải bảo đảm đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của các cấp ủy đảng. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp.

Trong công tác tuyên truyền phải đặc biệt quan tâm việc định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

Các cấp ủy, địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, gương "người tốt, việc tốt", cổ vũ, động viên các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; những tổ chức đảng, đảng viên, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội tạo niềm tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về hoạt động chính trị quan trọng này.

Tiêu biểu như Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động, tổ chức hỗ trợ, trao quà cho người nghèo trên địa bàn thành phố với số tiền gần 700 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.

Hội LHPN thành phố thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án của Nhà nước, của tỉnh, thành phố; dự án đất dịch vụ và công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn...

Với ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp, các ban, ngành, địa phương, cơ quan chuyên môn tập trung ưu tiên tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, các đơn vị như Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy định hướng công tác tuyên truyền; mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tăng thời lượng đưa tin, phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và tuyên truyền việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở.

Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ma két, khẩu hiệu trang trí trong và ngoài hội trường nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức tuyên truyền qua panô, áp phích, khẩu hiệu, treo cờ ở khu trung tâm và trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trụ sở các cơ quan, đơn vị… trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, nhất là trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Song song với hoạt động tuyên truyền trực quan, trên hệ thống thông tin đại chúng, nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, giải thể thao, hội thao quần chúng chào mừng đại hội đảng bộ các cấp đã và đang được các xã, phường, cơ quan, đơn vị tổ chức...

Hoàng Nga


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: