Xã Hội

Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá

Thứ Sáu, 25/05/2018

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn tỉnh, đồng thời, hưởng ứng Tuần lễ không khói thuốc là và Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5).

Theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTHTL trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại cơ quan, đơn vị và tại cộng đồng về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc; quy định về các địa điểm cấm hút thuốc lá; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương, người đứng đầu, người quản lý các địa điểm cấm hút thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc lá; các hành vi bị cấm trong Luật PCTHTL; tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và kinh tế; các mô hình, tấm gương của đơn vị thực hiện tốt quy định về môi trường không khói thuốc, gương cá nhân bỏ thuốc...

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở VH-TT&DL, Sở Công thương, các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức hội thảo, hội nghị phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật PCTHTL; đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế của đơn vị; đưa quy định hạn chế hoặc cấm hút thuốc lá trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước, lồng ghép phong trào xây dựng "Làng văn hóa – sức khỏe" với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nhà hàng, trên phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật PCTHTL.

Thành lập và kiện toàn BCĐ, phân công cán bộ phụ trách hoạt động PCTHTL của cơ quan, đơn vị, địa phương; thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành thanh, kiểm tra toàn diện đối với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Đối với việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ không khói thuốc lá (từ ngày 25-31/5/2018) và Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5), UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội nghị, mít tinh để hưởng ứng Tuần lễ không khói thuốc lá và Ngày Thế giới không thuốc lá; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin của địa phương thường xuyên tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lào với sức khỏe; các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc lá tại cộng đồng.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo và phối hợp tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Sở Y tế - cơ quan Thường trực BCĐ PCTHTL tỉnh trước ngày 6/6/2018.

Hoàng NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: