Xã Hội

Khó khăn trong giải quyết các vụ án hành chính

Thứ Ba, 15/05/2018

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, tình hình khiếu kiện các quyết định hành chính, hành vi hành chính (QĐHC, HVHC) của UBND, Chủ tịch UBND không nhiều. Song, trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hành chính (VAHC) còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là khi Luật Tố tụng hành chính (TTHC) năm 2015 mới được ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Trong 3 năm (từ năm 2015 - 2017), TAND thành phố Vĩnh Yên đã thụ lý 15 vụ án liên quan đến khởi kiện QĐHC, HVHC của Chủ tịch UBND, UBND thành phố Vĩnh Yên và các xã, phường.

Cán bộ TAND thành phố Vĩnh Yên tuyên truyền pháp luật cho người dân trong các lĩnh vực liên quan đến đất đai. Ảnh: Nguyễn Khánh

Các QĐHC, HVHC bị khởi kiện chủ yếu về lĩnh vực đất đai, trong khi đó, các quy định của pháp luật trong lĩnh vực này còn chồng chéo, bất cập, thường xuyên sửa đổi, bổ sung; nhiều quy định của pháp luật trong lĩnh vực đất đai không cụ thể, rõ ràng, một số trường hợp không có quy định của pháp luật điều chỉnh… dẫn đến khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật; nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế; có đối tượng lợi dụng việc tư vấn pháp luật để xúi giục, lôi kéo, dẫn đến nhiều trường hợp tiếp tục khởi kiện thiếu căn cứ.

Thực tế cho thấy, trong 15 VAHC nói trên, sau khi được tòa án tiến hành hòa giải, phân tích, đã có 11 vụ người khởi kiện rút đơn, đồng thời, tòa án đã ra quyết định đình chỉ vụ án vì nội dung khởi kiện không có căn cứ pháp lý. Có 3 QĐHC trái pháp luật bị tòa án tuyên hủy một phần hoặc toàn bộ. Không có HVHC nào bị tòa án tuyên bố là trái pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, TAND thành phố Vĩnh Yên đã thụ lý 6 đơn khởi kiện các HVHC mà đối tượng bị khởi kiện là Chủ tịch UBND xã, phường. Tuy nhiên, sau khi xem xét thực tế và được phân tích, tuyên truyền giải thích pháp luật, phần nhiều người dân đã tự nguyện rút đơn khởi kiện.

Mặt khác, Luật TTHC năm 2015 mới được ban hành và có hiệu lực từ 1/7/2016, do đó, hệ thống văn bản hướng dẫn đang dần được hoàn thiện, việc nhận thức áp dụng các quy định pháp luật tố tụng và các văn bản có liên quan của thẩm phán trong quá trình xét xử các VAHC còn chưa thống nhất, lúng túng và có nhiều cách hiểu, vận dụng khác nhau.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 193 của Luật TTHC năm 2015, HĐXX được xem xét tính hợp pháp của QĐHC, HVHC bị khởi kiện. Nhưng hiện nay chưa có một văn bản pháp luật nào quy định cụ thể, thống nhất các tiêu chí khi xét xử. Điều này dẫn đến tình trạng, cùng một vụ việc, loại quyết định nhưng các cấp tòa án lại có những quan điểm đánh giá khác nhau về tính hợp pháp của QĐHC và HVHC hay tuyên án vượt quá thẩm quyền, bỏ sót yêu cầu khởi kiện, đánh giá chứng cứ và áp dụng pháp luật không đúng, dẫn đến giải quyết vụ án không chính xác.

Hiện nay, Luật TTHC quy định thời hiệu khởi kiện là 1 năm kể từ ngày nhận được hoặc “biết được”. Tuy nhiên, thời điểm “biết được” chưa được ngành cấp trên hướng dẫn cụ thể, quan điểm về thời điểm “biết được” giữa tòa án và VKS có lúc chưa thống nhất, chính vì vậy chưa đáp ứng được việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của các đương sự. Ngoài ra, năng lực, trình độ, và trách nhiệm của chủ thể tiến hành tố tụng cũng có những hạn chế nhất định, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động xét xử sơ thẩm VAHC.

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng thực hiện pháp luật, hạn chế tối đa các QĐHC, HVHC bị khiếu nại, khiếu kiện, thành phố Vĩnh Yên tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo UBND các xã, phường, các đơn vị chuyên môn thực hiện đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục cấp GCSQSD đất, thu hồi đất, đảm bảo tính công khai, dân chủ và quyền lợi của nhân dân; khi có khiếu kiện, chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời, đúng trình tự, thủ tục; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là các quy định pháp luật liên quan đến đất đai, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng tái định cư… để người dân hiểu rõ và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Ngành Tòa án cũng tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thẩm phán, thư ký và hội thẩm nhân dân, nhất là kỹ năng giải quyết án hành chính; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan có liên quan nhằm giải quyết nhanh, hiệu quả, triệt để, đúng pháp luật các VAHC; kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về TTHC trong giải quyết các VAHC.

Khánh Linh

 

 

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: