Xã Hội

Góp phần đưa phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển

Thứ Hai, 14/05/2018

Trong những năm qua, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) luôn xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, thắt chặt mối quan hệ liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, tạo thành nguồn lực chủ chốt đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa những năm tiếp theo.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh, có thể khẳng định, mục tiêu và nhiệm vụ do Đại hội XIII Công đoàn tỉnh đề ra là đúng đắn, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và nguyện vọng của đông đảo người lao động. Các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ đã có nhiều cố gắng, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chủ yếu mà đại hội đề ra. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, góp phần đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngày càng phát triển, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đến CNVCLĐ. Các hoạt động tuyên truyền được tập trung triển khai thành các chương trình lớn, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của tỉnh, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động.

Các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; Chỉ thị 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu, bia trong ngày làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở”...

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ được triển khai dưới nhiều hình thức. Song song với việc học tập, nghiên cứu, tìm hiểu tư tưởng của Bác, các cấp công đoàn chú trọng cụ thể hóa các phần việc "làm theo" phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, góp phần làm chuyển biến rõ nét về nhận thức, tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm, lối sống của CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CNLĐ được quan tâm. LĐLĐ tỉnh đã tham mưu tỉnh chỉ đạo và triển khai có hiệu quả tiểu đề án 3 Đề án 31 của Chính phủ về “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2013 - 2016”. Nội dung triển khai gồm: Tổ chức tập huấn chính sách, pháp luật cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp; xây dựng tủ sách pháp luật cho doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; mở chuyên mục “Hỏi – Đáp pháp luật” cho CNLĐ trên sóng Đài PT-TH tỉnh...

Các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân hàng năm có bước phát triển quan trọng, là hoạt động tiêu biểu của tổ chức công đoàn, nhận được sự quan tâm, ghi nhận của doanh nghiệp, sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú nhân kỷ niệm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam hàng năm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia, tạo không khí sôi nổi, vui tươi, lành mạnh và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người lao động. Chương trình “Hát cho công nhân nghe – nghe công nhân hát” mừng Đảng, mừng Xuân được duy trì hàng năm.

Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được các cấp công đoàn trong tỉnh chú trọng. Nội dung tuyên truyền phong phú, bám sát thực tế, phản ánh sinh động phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp. Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh chính thức đi vào hoạt động năm 2017, thông tin kịp thời đến các cấp công đoàn trong tỉnh về hoạt động của tổ chức công đoàn.

Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, đơn vị, gắn với các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động và các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 4 chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đã có 204 đề tài nghiên cứu khoa học được Hội đồng Khoa học tỉnh công nhận;226.689 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của CNVCLĐ được công nhận đưa vào sử dụng. Trong nhiệm kỳ, đã có 49 cá nhân được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trong chỉ đạo thi đua, LĐLĐ tỉnh đã thành lập các cụm thi đua, tổ chức lễ phát động và ký giao ước giữa các khối huyện, thành phố, các công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc. Từ các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động đã thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã động viên, khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực.

Qua 5 năm, các cấp công đoàn và CNVCLĐ đã được nhận những phần thưởng cao quý: Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho tập thể LĐLĐ tỉnh, Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; 1 tập thể, 8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 16 tập thể, tặng Bằng khen cho 52 tập thể và 69 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể, tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 35 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 37 tập thể, tặng Bằng khen cho 347 tập thể và 715 cá nhân; 163 đồng chí được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam”.

Hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ trong nhiệm kỳ qua được các cấp công đoàn tập trung chỉ đạo và thực hiện đa dạng. Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ CNVCLĐ giao kết hợp đồng lao động, đại diện cho tập thể người lao động đối thoại, thương lượng, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp từng bước nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách thường xuyên được công đoàn các cấp quan tâm; tập trung kiểm tra, giám sát những doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với người lao động như: Việc làm, tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHLĐ, hợp đồng lao động, TƯLĐTT, thời gian làm việc và nghỉ ngơi... Công tác phối hợp với các đơn vị trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Hoạt động xã hội, từ thiện được công đoàn các cấp triển khai, thực hiện có hiệu quả. Trong nhiệm kỳ qua, Quỹ “Vì CNLĐ nghèo” do LĐLĐ tỉnh quản lý đã kịp thời thăm hỏi CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà cho CNLĐ nghèo có đất nhưng chưa có nhà. Qua 5 năm, LĐLĐ tỉnh đã vận động ủng hộ được hơn 3,8 tỷ đồng, từ Quỹ “Vì CNLĐ nghèo” để hỗ trợ cho 3.893 CNLĐ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây nhà ở; thăm hỏi, tặng quà CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, hỏa hoạn, thăm hỏi thường xuyên CNVCLĐ trong các dịp Tết Nguyên đán, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7) với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Năm 2015, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng tượng đài tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma 500 triệu đồng, tham gia ủng hộ Chương trình “Triệu vòng tay” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, chung tay chia sẻ khó khăn với đồng bào, CNVCLĐ các tỉnh miền Trung, miền Nam bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai với số tiền 200 triệu đồng...

Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh thành lập mới 165 công đoàn cơ sở (đạt 110% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao), vượt chỉ tiêu đại hội đề ra; 80% doanh nghiệp đủ điều kiện được thành lập tổ chức công đoàn; phát triển 39.015 đoàn viên (đạt 130% so với chỉ tiêu Tổng LĐLĐ giao), đạt 195% chỉ tiêu đại hội đề ra.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn có nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp. Hình thành đội ngũ giảng viên kiêm chức, tăng cường hình thức bồi dưỡng tại cơ sở, chú trọng các nội dung về chính sách, pháp luật lao động, kỹ năng hoạt động. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh được các cấp công đoàn thực hiện tích cực, hiệu quả.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khắc phục những khó khăn, tồn tại, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Vũ Hồng Phương,

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: