Xã Hội

Khắc phục tồn tại sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4

Thứ Ba, 08/05/2018

Nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Đảng bộ phường Trưng Nhị (Phúc Yên) đã thẳng thắn chỉ rõ từng khuyết điểm, hạn chế, cũng như trách nhiệm của tập thể, cá nhân; từ đó, chủ động đề ra các giải pháp, phương hướng khắc phục, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức Đảng TSVM.

Cán bộ bộ phận "một cửa" phường Trưng Nhị (Phúc Yên) thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, nâng cao năng lực chuyên môn. Ảnh Trường Khanh

Trên cơ sở phân tích, đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), những tồn tại, hạn chế được BTV Đảng ủy phường Trưng Nhị xác định sau kiểm điểm gồm: Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết T.Ư 4 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ định kỳ ở các chi bộ cơ sở chưa được triển khai thường xuyên; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên tuy đã được quan tâm nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra.

Một số cán bộ, đảng viên, công chức chưa gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, có biểu hiện ngại học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết; cá biệt có trường hợp cán bộ, công chức suy thoái về đạo đức, lối sống, không chấp hành nội quy, quy chế cơ quan; chất lượng, hiệu quả công việc thấp. Công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị trên địa bàn chưa hiệu quả, thường xuyên dẫn đến việc người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán, gây mất mỹ quan đô thị, vi phạm TTATGT...

Để chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, BTV Đảng ủy phường đề ra một số giải pháp trọng tâm: Chú trọng nâng cao công tác bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy ý thức tự học, tự rèn, tự phê bình và phê bình trước tập thể, từ đó đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngại khó, ngại khổ của cán bộ, đảng viên.

Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các biểu hiện vi phạm.

Duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, nhất là sinh hoạt chuyên đề về tự phê bình và phê bình, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên... BTV, UBKT Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm của từng tập thể, cá nhân; đồng thời dựa trên kết quả đó để đánh giá, bình xét, phân loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiếu, Bí thư Chi bộ Tổ 4, phường Trưng Nhị cho biết: Sau khi nghiêm túc kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã nhìn nhận được những mặt hạn chế, khuyết điểm của bản thân, từ đó, tự xác định giải pháp để khắc phục, sửa chữa. Chi ủy chi bộ đã chủ động tăng cường công tác giáo dục nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm quy định nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở tổ dân phố; thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Đồng chí Đinh Duy Đông, Bí thư Đảng ủy phường Trưng Nhị cho biết: Để khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ, tổ dân phố chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của tập thể và mỗi cá nhân đã được chỉ ra sau mỗi kỳ họp. Ngay từ đầu năm, mỗi cán bộ, công chức tự nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế liên quan đến chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký khắc phục, đồng thời viết cam kết không mắc các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc quyết liệt khắc phục hạn chế, yếu kém đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân, từ đó sửa chữa, loại bỏ những khuyết điểm, thói quen xấu; từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc.

Thời gian tới, Đảng ủy phường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 phải gắn với kiểm điểm hàng năm và đột xuất, đồng thời phải được tiến hành ở tất cả các chi bộ. Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những khuyết điểm, yếu kém, sự suy giảm sức chiến đấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.

Mỗi cán bộ, đảng viên tự đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để tự sửa chữa và hoàn thiện bản thân. Việc kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Quy định số 05 của Tỉnh ủy về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”...

Ngô Tuấn AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: