Xã Hội

Huyện Vĩnh Tường: Thi đua lập thành tích kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Thứ Ba, 08/05/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2558 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018), UBND huyện Vĩnh Tường đã xây dựng kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Huyện tập trung chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua như: "Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020"; phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; tích cực đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện phong trào "Doanh nghiệp Vĩnh Phúc hội nhập và phát triển".

Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....

Thúy HườngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: