Xã Hội

Đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho gần 3.300 lao động nông thôn

Thứ Ba, 08/05/2018

Với mục đích, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với tạo việc làm tại chỗ và chuyển dịch cơ cấu lao động…, ngày 26/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2897 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng cho 3.291 lao động, trong đó, chia theo nhóm nghề , có 1.791 lao động nông nghiệp, 1.500 lao động phi nông nghiệp; theo trình độ, sơ cấp có 1.990 lao động và dưới 3 tháng là 1.301 lao động.

Đối tượng học nghề là lao động nữ, người khuyết tật, lao động nông thôn trong độ tuổi (từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi đối với nam, đến 55 tuổi với nữ) có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học. Ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người khuyết tật; người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh; lao động nữ bị mất việc làm.

Nghề đào tạo được thực hiện theo Quyết định số 1316/QĐ- UBND ngày 4/5/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt danh mục 29 nghề, chương trình đào tạo và mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng.

Về quy mô đào tạo, tối đa 35 học viên/lớp. Địa điểm đào tạo, thực hiện linh hoạt tại cơ sở đào tạo hoặc lưu động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoặc tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, ưu tiên tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn tại các xã chỉ đạo xây dựng nông thôn mới… Phương thức đào tạo, thông qua hợp đồng đặt hàng với các cơ sở đào tạo có đủ điều kiện tham gia dạy nghề theo quy định. Năm 2018, kinh phí hỗ trợ học nghề sơ cấp và học nghề dưới 3 tháng hơn 10 tỷ đồng.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: