Xã Hội

Bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả

Thứ Sáu, 04/05/2018

“Bộ máy được tinh gọn, hoạt động hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ ngày càng được trẻ hóa, chất lượng được nâng lên” đó là chia sẻ của đồng chí Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) về hiệu quả thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại địa phương.

Với đặc thù là xã miền núi, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, dân cư phân bố không đều, đặc biệt là 100% các trưởng thôn không phải là đảng viên do vậy, việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở xã Trung Mỹ gặp khá nhiều khó khăn.

Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 01 xã Trung Mỹ (Bình Xuyên) rà soát lại danh sách cán bộ nhằm triển khai hiệu quả Đề án 01 của Tỉnh ủy. Ảnh: Nguyễn Lượng

Đồng chí Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy xã Trung Mỹ cho biết: Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy xã xác định đây là nhiệm vụ chính trị của địa phương đòi hỏi phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với nỗ lực và quyết tâm cao nhất. Trong quá trình thực hiện phải quyết liệt nhưng thận trọng, dân chủ, khách quan, khoa học và đảm bảo sự ổn định, phát triển của địa phương.

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế, Đảng ủy xã quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện đề án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đề án tới đông đảo cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn để mọi người hiểu và ủng hộ việc thực hiện đề án.

Xã ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình, thủ tục sắp xếp bộ máy và thực hiện theo hướng xã làm trước, thôn làm sau; tổ chức rà soát lại đội ngũ cán bộ cấp thôn, chỉ đạo cấp ủy chi bộ dự kiến nhân sự; mở các hội nghị cán bộ cấp xã, cấp thôn để mọi người cùng bàn bạc nhân sự công khai dân chủ, đảm bảo khách quan; giải quyết tốt các chế độ, chính sách, tiền lương, bảo hiểm, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, người lao động theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời khắc phục, sửa chữa thiếu sót trong quá trình thực hiện đề án…

Đến nay, sau sắp xếp, xã Trung Mỹ đã giảm số cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 23 xuống còn 8 người; cấp thôn từ 108 xuống còn 54 người. Bộ máy bớt cồng kềnh, đội ngũ cán bộ được trẻ hóa, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao; phụ cấp tăng thêm góp phần động viên khuyến khích cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hơn 10 năm gắn bó với cương vị Bí thư Chi bộ, giờ đây ông Nguyễn Đức Hạnh, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Lanh có thêm một nhiệm vụ mới đó là Trưởng ban công tác mặt trận thôn. Xen lẫn giữa niềm vui, tự hào là những suy tư, trăn trở.

Ông Hạnh tâm sự: "Thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy, tôi được tổ chức phân công kiêm nhiệm thêm vị trí Trưởng ban công tác mặt trận thôn, bản thân thấy rất vui và tự hào vì được tiếp tục được tổ chức tin tưởng và giao thêm trọng trách mới. Với nỗ lực của bản thân cùng sự hỗ trợ tích cực từ cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, công việc của tôi từng bước đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên.

Đơn cử như trước đây, muốn triển khai một chủ trương, chính sách thuộc mặt trận đến người dân trong thôn phải thông qua đầu mối trung gian là Trưởng ban công tác mặt trận thôn, vừa mất thời gian và chưa chắc việc truyền đạt đã rõ ràng, chính xác theo chủ trương. Giờ đây mình tiếp thu và trực tiếp tuyên truyền đến nhân dân vừa rút ngắn thời gian, lại đảm bảo theo đúng chủ trương của cấp trên".

Có thể nói, với nhiều giải pháp và bước đi phù hợp, công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trên địa bàn xã Trung Mỹ được thực hiện khá thành công. Cán bộ, người dân đồng thuận, ủng hộ cao. Bộ máy hoạt động ổn định, chất lượng, hiệu quả ngày càng được nâng lên.

Nguyễn Khánh

 

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: