Xã Hội

Hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 04/05/2018

Thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính (CCHC) tại các cơ quan, đơn vị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 3 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã triển khai 2 đợt kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại 8 sở, ban, ngành và 9 huyện, thành, thị. Với vai trò là cơ quan đầu mối, Văn phòng UBND tỉnh đã kiểm soát chất lượng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố 19 quyết định, trong đó: 18 quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 18 sở, ban, ngành tỉnh; 1 quyết định công bố danh mục, thời gian giải quyết TTHC liên thông thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; giải quyết 1245 TTHC tại cấp tỉnh, trong đó, có 1038 TTHC tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và 207 tiếp nhận, giải quyết tại các sở, ban, ngành.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện Lập Thạch nhiệt tình hướng dẫn người dân đến làm các thủ tục hành chính. Ảnh: Thế Hùng

Các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp nhận 162.778 hồ sơ; trong đó, có 159.965 hồ sơ đã được giải quyết, 2353 hồ sơ đang giải quyết và 144.686 hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Hiện nay, UBND tỉnh đang tiến hành rà soát, gỡ bỏ TTHC đã hết hiệu lực trên cơ sở dữ liệu quốc gia và cập nhật các TTHC vừa được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với 15 sở, ban, ngành xây dựng dự thảo kế hoạch rà soát, đánh giá 178/1.245 TTHC cấp tỉnh.

Có được kết quả trên,ngay từ đầu năm, UBND tỉnh chủ động ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 9/1/2018 về Kế hoạch kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; chỉ đạo các sở, ban, ngành rà soát bộ TTHC cấp huyện, cấp xã. Đặc biệt, tỉnh triển khai xong phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa tại tất cả các sở, ban, ngành và UBND các địa phương có khả năng tích hợp, liên thông các cấp.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC luôn được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác truyền thông để tạo sự lan tỏa và đồng thuận trong xã hội. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cải cách TTHC, góp phần nâng cao nhận thức về công tác cách TTHC nói riêng, CCHC nói chung.

Là địa phương có nhiều nỗ lực trong CCHC, trong 3 tháng đầu năm 2018, huyện Lập Thạch đã tiếp nhận 2.557 hồ sơ, trong đó, có 97% hồ sơ cấp huyện, 60% hồ sơ cấp xã giải quyết trước hạn. Chị Hà Thị Kim Dung, Phó Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện cho biết: "Nhận thức rõ hiệu quả từ công tác CCHC đem lại, bên cạnh công tác tuyên truyền về vai trò của CCHC, huyện thành lập các đoàn đi kiểm tra công tác CCHC tại các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, nhằm phát hiện kịp thời, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC.

Việc công khai các TTHC, quy trình, thời gian, phí, lệ phí, cán bộ, công chức trực của từng lĩnh vực được thực hiện nghiêm túc và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của UBND huyện. Đội ngũ cán bộ của huyện và cơ sở tận tụy với công việc, có thái độ đúng mực với nhân dân". Ghi nhận của phóng viên, việc giải quyết các TTHC diễn ra nhanh chóng, được người dân hài lòng và đánh giá cao.

Hiện nay, trên cơ sở nền tảng phần mềm ứng dụng cho bộ phận một cửa, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Nội vụ chủ trì, nâng cấp một số chức năng và phấn đấu đến hết năm 2018, 100% dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được tỉnh triển khai cung cấp ở mức độ 3, 4.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát và cải cách TTHC, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm soát TTHC cho công chức làm đầu mối.

Công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, đảm bảo 100% các TTHC được UBND tỉnh công bố phù hợp với pháp luật hiện hành, thống nhất trên phần mềm một cửa điện tử tỉnh, phần mềm một cửa Hành chính công cấp tỉnh. Vận hành, tích hợp, khai thác, quản lý triệt để, có hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đảm bảo 100% TTHC áp dụng trên địa bàn tỉnh được công khai trên cơ sở dữ liệu Quốc gia và là thông tin chính thống, chính xác để người dân, doanh nghiệp thực hiện các quy định.

Kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết TTHC, giảm thiểu thời gian, chi phí không chính thức trong giải quyết cho cá nhân, tổ chức tại tất cả các cơ quan hành chính Nhà nước và các tổ chức được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công.

Lưu Nhung

 

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: