Xã Hội

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 04/05/2018

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tham mưu giúp UBND tỉnh nhiều chương trình, đề án, dự án về thông tin và truyền thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), góp phần tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chủ trương của tỉnh về CCHC trong các cơ quan nhà nước nhằm trao đổi thông tin giữa các cơ quan cũng như cung cấp thông tin, các dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp một cách nhanh nhất, qua đó, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu thực hiện CCHC, Sở TT&TT đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các dự án thành phần thuộc Đề án tổng thể xây dựng thành phố thông minh, xây dựng chính quyền điện tử; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. Đồng thời, thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở các dự án thuộc đề án theo nhiệm vụ được Hội đồng thẩm định phân công...

Đối với công tác cải cách thể chế, Sở TT&TT đã tự kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật. Từ năm 2017 đến nay, sở thực hiện rà soát hơn 1.300 văn bản hành chính, trong đó, đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 2 văn bản và 2 văn bản quy phạm pháp luật đề nghị bãi bỏ.

Với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, sở đã hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát tại đơn vị. Trong đó, đề nghị UBND tỉnh công bố mới 1 thủ tục; bãi bỏ 7 thủ tục và sửa đổi, bổ sung 9 thủ tục hành chính. Thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh, Sở TT&TT trình UBND tỉnh công bố chuyển 37/38 thủ tục tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đồng thời, duy trì tốt việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại đơn vị.

Tính đến nay, sở đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cho hàng trăm hồ sơ. Riêng quý I/2018, sở đã tiếp nhận và trả kết quả đúng thời hạn 38/38 hồ sơ, được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao trong việc giải quyết các thủ tục hành chính nhanh gọn.

Nhằm hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, Sở TT&TT tiếp tục triển khai, báo cáo định kỳ hàng tháng hiệu quả ứng dụng 3 phần mềm dùng chung của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh là: Cổng thông tin điện tử; Hệ thống thư điện tử công vụ và Phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Thông qua việc ứng dụng các phần mềm điện tử các cơ quan, tổ chức nhà nước, cán bộ, CCVC trên địa bàn tỉnh dễ dàng trao đổi thông tin, tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị với tổ chức, cá nhân ngoài xã hội dưới dạng thư điện tử. Từ đó, góp phần CCHC, giảm văn bản giấy tờ, thực hiện tiết kiệm, tăng hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước.

Sở TT&TT đã cấp hơn 8.200 hộp thư điện tử cho 100 % cơ quan, đơn vị, địa phương; hơn 4.500 CB-CCVC của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử, có hơn 75% số CB-CCVC của tỉnh thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý văn bản và điều hành đã được triển khai tại 35 đơn vị, địa phương.

Nhiều địa phương đã triển khai phần mềm quản lý văn bản đến cấp xã như: Tam Dương, Tam Đảo, Bình Xuyên, Yên Lạc, Lập Thạch. Thông qua ứng dụng CNTT tại các cơ quan, địa phương đã giúp giải quyết công việc của nhân dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, tổ chức hội nghị thông qua mạng trực tuyến tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu suất, hiệu quả công tác cũng như năng lực của CB-CCVC.

Về nhiệm vụ triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đến nay, Sở TT&TT đã tiếp nhận 416 chứng thư số chuyên dùng từ Cục Cơ yếu Đảng - Chính quyền-Ban Cơ yếu Chính phủ cấp cho cơ quan, đơn vị và 52 chứng thư số cấp cho cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Hiện Sở TT&TT đang tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp tại các sở, ngành, địa phương triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng được cấp phát. Đồng thời, hoàn thiện và chuyển giao 42 cổng thông tin điện tử phục vụ điều hành cho các đơn vị, địa phương khai thác, vận hành, cập nhật dữ liệu theo quy định.

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh và các cổng thông tin thành phần đã đẩy mạnh việc công khai, minh bạch thông tin theo quy định của Chính phủ. Trong đó, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh đã đăng tải gần 2.000 thủ tục hành chính, chủ yếu là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và 2; 5 dịch vụ công, nhóm dịch vụ công mức độ 3.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch của UBND tỉnh, Sở TT&TT chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện kế hoạch ứng dụng, phát triển CNTT năm 2018. Trong đó, tập trung hoàn thiện hạ tầng CNTT bảo đảm về chất lượng đường truyền, phương tiện CNTT tối thiểu cho CB-CCVC… tạo tiền đề cho việc triển khai, phát triển các ứng dụng CNTT; triển khai phần mềm đánh giá mức độ ứng dụng CNTT xây dựng chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: