Xã Hội

Hợp Lý giữ vững tiêu chí an ninh trật tự

Thứ Ba, 17/04/2018

Năm 2015, xã Hợp Lý (Lập Thạch) được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ đó đến nay, Đảng ủy, UBND xã đã có nhiều giải pháp duy trì và phát triển các tiêu chí đã đạt, trong đó có tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) được xã giữ vững trong nhiều năm qua.

Xác định tiêu chí về ANTT có vai trò quan trọng và cũng rất nhạy cảm, khó giữ nếu lơ là, chủ quan hoặc buông lỏng quản lý, ngay sau khi được công nhận xã đạt chuẩn NTM, Đảng ủy, UBND xã Hợp Lý đã xây dựng và ban hành nghị quyết chuyên đề về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo ANTT"; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhằm từng bước đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH.

Để giữ vững tiêu chí ANTT, Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo Công an xã chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Chú trọng xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải và tổ liên gia tự quản tại tất cả các thôn dân cư...

Chỉ đạo lực lượng công an xã thường xuyên bám sát địa bàn, chủ động nắm bắt và kịp thời xử lý các tình huống, mâu thuẫn phát sinh có liên quan đến ANTT; chỉ đạo MTTQ và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong nhân dân.

Bên cạnh đó, Công an xã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn dân cư đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng và nhân rộng các mô hình “Tự quản về ANTT”... Hiện tại, xã đã thành lập được 1 tổ an ninh xung kích với 13 thành viên do BCH Đoàn xã đảm nhiệm, thành lập và duy trì hiệu quả 7 tổ hòa giải cơ sở và 54 tổ liên gia tự quản tại 7 thôn dân cư.

Thành lập và duy trì hiệu quả mô hình “Quần chúng bảo vệ ANTQ” tại thôn Phú Cường; lập hòm thư tố giác tội phạm tại 7/7 thôn dân cư... Hàng ngày, Công an xã đều tổ chức trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận và xử lý những nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân. Nhờ đó, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở xã có nhiều chuyển biến tích cực...

Đồng chí Đặng Đức Hiệp, Trưởng Công an xã Hợp Lý cho biết: Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, thời gian qua, Công an xã đã chủ động bám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó, Công an xã thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra tại những địa điểm tiềm ẩn dấu hiệu phức tạp về ANTT nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội... Nhờ đó, những năm qua, tình hình ANTT và an ninh nông thôn trên địa bàn xã Hợp Lý luôn được giữ vững, số vụ việc liên quan đến ANTT từng bước được kiềm chế.

Từ năm 2015 đến nay, số vụ việc liên quan đến phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội có chiều hướng giảm. Cụ thể, năm 2015, số vụ việc phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội xảy ra trên địa bàn xã là 26 vụ; đến năm 2017 giảm còn 23 vụ, riêng 3 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc nào liên quan đến ANTT.

Chủ tịch UBND xã Hợp Lý Nguyễn Kim Phụng cho biết: Tiêu chí ANTT là tiêu chí “động”, vừa khó thực hiện lại vừa khó giữ, đòi hỏi phải có sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân. Nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt được triển khai trong thời gian qua đã góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi để người dân yên tâm phát triển kinh tế, xây dựng đời sống mới.

Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư đông, trong khi lực lượng công an xã lại mỏng, công cụ hỗ trợ còn hạn chế nên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội còn gặp không ít khó khăn... Thời gian tới, để giữ vững và phát huy tiêu chí ANTT, Đảng ủy, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo Công an xã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thôn dân cư đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, xây dựng và nhân rộng mô hình “Thôn dân cư tự quản về ANTT”; tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, đấu tranh, tố giác tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội trong các tầng lớp nhân dân...

Ngô Tuấn AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: