Xã Hội

Đảng bộ phường Liên Bảo:Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ Ba, 06/03/2018

Thực tế đã chứng minh, chi bộ nào mạnh, sức chiến đấu trong tổ chức Đảng cao thì ở đó những khó khăn, vướng mắc ở địa phương được xem xét, giải quyết kịp thời; kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ổn định, phát triển. Những năm qua, việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được Đảng bộ phường Liên Bảo (thành phố Vĩnh Yên) chú trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ 21 Công an phường Liên Bảo được nhiều đảng viên tham gia ý kiến. Ảnh Dương Hà

Nếu trước đây, việc sinh hoạt chi bộ ở phường còn nhiều hạn chế, một số chi bộ có nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chủ yếu phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chưa quan tâm đến việc kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê bình chưa cao; chưa lựa chọn những chuyên đề sinh hoạt phù hợp với địa phương, đơn vị... Từ đó, dẫn đến hiệu quả thực hiện không cao, sức đấu tranh trong tổ chức Đảng mờ nhạt.

Để khắc phục hạn chế, Đảng ủy phường Liên Bảo tăng cường công tác lãnh đạo, thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền Hướng dẫn 09, Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” cho cán bộ, đảng viên.

Ngay từ khi Đại hội chi bộ, Đảng ủy đã siết chặt khâu chuẩn bị nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm đến từng đảng viên để lựa chọn những đồng chí bí thư chi bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị để lãnh đạo chi bộ tốt. Tạo điều kiện để các đồng chí bí thư chi bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng làm việc, tổ chức hội nghị.

Đảng ủy phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt và hướng dẫn các chi bộ nội dung, hình thức sinh hoạt; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên khu dân cư, giúp Đảng ủy có định hướng lãnh, chỉ đạo sát thực, hiệu quả.

Trước khi các chi bộ tổ dân phố sinh hoạt vào ngày mùng 5 hàng tháng, Đảng ủy họp giao ban ngày mùng 3, vừa nghe kết quả tháng trước ở các chi bộ, vừa quán triệt, triển khai các nhiệm vụ, định hướng nội dung sinh hoạt trong tháng cho các chi bộ.

Tại buổi họp giao ban, Đảng ủy yêu cầu các đồng chí bí thư chi bộ chuẩn bị kỹ nội dung cho buổi sinh hoạt, cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng phù hợp với thực tiễn ở địa phương và thống nhất trong cấp ủy trước khi tổ chức sinh hoạt thường kỳ hoặc đột xuất; phát huy tinh thần dân chủ, cởi mở trong sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Phó Bí thư Đảng ủy phường Liên Bảo cho biết: Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng TSVM.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phường thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, bất cập tồn tại, tìm hiểu rõ nguyên nhân để đưa ra giải pháp khả thi, trong đó nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ. Các chi bộ đã lồng ghép, xây dựng các buổi sinh hoạt, các nội dung gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, lấy đó làm căn cứ thực tiễn để soi rọi vào bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, phong cách làm việc; góp phần ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm kỷ luật, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm 2018, Đảng ủy phường Liên Bảo tập trung xây dựng các nghị quyết chuyên đề gắn với nhiệm vụ thực tiễn ở địa phương, trọng tâm là công tác quản lý đất đai và trật tự đô thị.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Chi bộ 21 (Công an phường Liên Bảo) cho biết: Chi bộ 21 Công an phường Liên Bảo có 14 đảng viên, trước đây sinh hoạt chi bộ được lồng ghép vào buổi giao ban của đơn vị. Tuy nhiên, đến nay, ngoài hàng tháng dành 1 buổi sinh hoạt chi bộ, đơn vị thường xuyên xây dựng các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ được giao. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, hầu hết các đảng viên thẳng thắn đưa ra nhiều ý kiến giúp chi bộ trong công tác lãnh đạo, đảm bảo giữ gìn ANTT ở địa phương.

Nhờ thực hiện hiệu quả các giải pháp trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ phường Liên Bảo đã đạt nhiều kết quả tích cực trên mọi lĩnh vực. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ đạt hơn 90%, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được thể hiện rõ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng được nâng lên. Những khó khăn, vướng mắc của người dân được địa phương sớm khắc phục, xem xét giải quyết kịp thời. Nhiều năm liền,Đảng bộ phường Liên Bảo được công nhận Đảng bộ TSVM.

Thanh TuyềnTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: