Xã Hội

Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh: Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

Thứ Ba, 06/03/2018

Trong năm qua, Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc các nội dung, kế hoạch, chỉ tiêu được giao, góp phần cùng toàn lực lượng công an tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

CBCS Công an tỉnh thường xuyên học tập, nâng cao trình độ bằng nhiều hình thức, góp phần thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Xây dựng người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thành tích nổi bật của Phòng Công tác chính trị là việc tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với những hoạt động cụ thể như: Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị đẩy mạnh phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị gắn liền với các hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, của địa phương; tổ chức quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của ngành cho toàn thể CBCS trong đơn vị, qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công việc của mỗi CBCS.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp tuyên truyền được lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trong năm 2017, đã có gần 1.600 lượt tin, bài, ảnh được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh, VTV, ANTV…

Các tin bài đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đúng định hướng, có trọng tâm, trọng điểm, được dư luận quan tâm, đánh giá cao. Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh những chiến công, thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống và cảnh báo các loại tội phạm; kết quả đảm bảo trật tự ATGT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gương người tốt việc tốt trên lĩnh vực phòng chống tội phạm; trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Nhiều sự kiện được tuyên truyền kịp thời, đảm bảo tính thời sự, góp phần định hướng dư luận, cổ vũ, động viên CBCS và quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua “Vì ANTQ”, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, trước, trong và sau các sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, Công an tỉnh đều phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Đài PT-TH tỉnh có chuyên trang, chuyên mục chào mừng.

Trong năm 2017, Phòng Công tác chính trị đã tham mưu đề xuất Giám đốc Công an tỉnh và các cấp khen thưởng 162 lượt tập thể, 546 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Định kỳ hàng tháng, thông báo gương người tốt, việc tốt đến toàn thể CBCS trong toàn lực lượng Công an tỉnh, góp phần đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Vì ANTQ” và xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Vĩnh Phúc trong lòng dân.

Trong thời gian tới, Phòng Công tác chính trị tiếp tục đổi mới các mặt công tác, chủ động tham mưu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cho CBCS; kịp thời nắm bắt, đề xuất Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giải quyết những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, không để phát sinh phức tạp, làm cho mỗi CBCS yên tâm công tác, hăng hái, phấn khởi, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì ANTQ” trong toàn lực lượng với tiêu chí “Công an Vĩnh Phúc - Tất cả vì sự bình yên của nhân dân”; đảm bảo công tác thi đua khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các mặt công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng Công an tỉnh.

Tập trung chỉ đạo công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy định của ngành; tăng cường công tác quản lý, giáo dục CBCS trong đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm, tiêu cực, tham nhũng…

Bài, ảnh Khánh LinhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: