Xã Hội

Năm 2017: Giảm hơn 14.000 vụ vi phạm hành chính

Thứ Tư, 15/11/2017

Năm 2017, công tác xử lý vi phạm hành chính được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát; tuân thủ quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tình hình vi phạm hành chính giảm so với năm 2016, nhất là trong lĩnh vực liên quan đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Có được kết quả đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 839/KH-UBND ngày 09/3/2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định rõ nội dung, thời gian, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, chủ động theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thực hiện công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; ban hành quyết định của UBND tỉnh về Quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh áp dụng đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng ngừa xã hội, do đó đã làm giảm đáng kể số vụ việc vi phạm hành chính.

Trong năm, có 64.596 vụ vi phạm hành chính, chủ yếu trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giao thông đường bộ, tài nguyên môi trường, so với năm 2016 (78.956 vụ), giảm hơn 14.000 vụ. Có 64.509 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành với số tiền hơn 46 tỷ đồng.

Số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu hơn 1,5 tỷ đồng. Số quyết định đã thi hành xong là 55.252 quyết định; số quyết định chưa thi hành xong là 9.257 quyết định, do nhiều trường hợp người vi phạm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên việc thực hiện quyết định chậm; một số đối tượng không tự giác chấp hành quyết định xử phạt, không có việc làm ổn định, bỏ địa phương đi làm ăn xa, không có tài sản để thực hiện cưỡng chế; một số trường hợp vi phạm không tạm giữ giấy tờ, phương tiện…; công tác cưỡng chế tài sản còn phức tạp, khó thực hiện, dẫn tới việc các đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt.

Bạch DươngTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: