Xã Hội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Thứ Năm, 14/09/2017

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tỉnh ta đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Yên Lạc giải ngân vốn vay cho các hộ dân tại điểm giao dịch xã Hồng Châu (Yên Lạc). Ảnh Chu Kiều

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW, Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 32-TT/TU ngày 26/6/2015; tiếp đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5764/KH-UBND ngày 15/9/2015 giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng và và triển khai thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Ngay khi nhận được những văn bản chỉ đạo trên, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư cũng như Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đánh giá của Ngân hàng CSXH Việt Nam, tính đến thời điểm hiện nay, Vĩnh Phúc là địa phương triển khai, thực hiện bài bản và hiệu quả Chỉ thị 40 của Ban Bí thư; Quyết định 401 của Thủ tướng Chính phủ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho Ban đại diện và các sở, ban ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; chỉ đạo việc tập trung nâng cao năng lực, tăng cường cơ sở vật chất, trụ sở và điều kiện làm việc cho NHCSXH tỉnh, huyện, nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý nguồn vốn cho vay theo một kênh thống nhất là NHCSXH; qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với hoạt động tín dụng chính sách. Đặc biệt, sự phối hợp giữa NHCSXH với các sở ban, ngành, chính quyền địa phương, nhất là 4 tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác ngày càng chặt chẽ và đi vào chiều sâu; chất lượng tín dụng đi vào thực chất và nâng lên rõ rệt. Từ đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và ổn định chính trị - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Trong gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, đến hết tháng 7/2017, UBND tỉnh và 9/9 huyện, thành, thị đã dành ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, với số tiền là 140 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn vốn nhận ủy thác địa phương lên 221,4 tỷ đồng; hỗ trợ lãi suất cho người vay; hỗ trợ kinh phí quản lý, mua sắm tài sản, công cụ và kinh phí tập huấn nghiệp vụ cho NHCSXH các cấp; chỉ đạo giải phóng mặt bằng, giao đất xây dựng trụ sở làm việc cho các NHCSXH huyện như Sông Lô, Tam Đảo; tiếp tục chỉ đạo UBND huyện Yên Lạc phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan điều chỉnh địa điểm đất xây dựng trụ sở làm việc cho NHCSXH huyện Yên Lạc...

Về cho vay các chương trình tín dụng, sau gần 3 năm thực hiện Chỉ thị số 40 (từ tháng 11/2014 đến tháng 7/2017), Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho vay được 1.958 tỷ đồng, cho 82.816 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn. Trong đó, có 8.395 lượt hộ nghèo, 11.226 lượt hộ cận nghèo, 6.157 lượt hộ mới thoát nghèo; thu hút và tạo việc làm cho 7.314 lao động, 415 lượt hộ vay vốn đi xuất khẩu lao động và cho 7.447 lượt HSSV có hoàn cảnh khó khăn vay vốn. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm từ 1,05 đến 1,5%, góp phần tích cực vào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến 31/7/2017, tổng nguồn vốn toàn chi nhánh đạt 2.265 tỷ đồng, tăng 441 tỷ đồng so với đầu năm 2015, tốc độ tăng trưởng 24,2%; tổng dư nợ đạt 2.258 tỷ đồng, tăng 442 triệu đồng so với đầu năm 2015; hơn 83.553 hộ vay đang còn dư nợ tại ngân hàng; nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 0,32%/tổng dư nợ; chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV được nâng lên, có 98,2% tổ xếp loại hoạt động khá, tốt...

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư, Quyết định số 401 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là ý kiến kết luận của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc NHCSXH. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục dành một phần nguồn vốn ngân sách chuyển sang NHCSXH để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, trong đó tập trung thu nợ để cho vay quay vòng không để tồn đọng vốn; ưu tiên tập trung nguồn vốn tín dụng chính sách cho người nghèo, cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các xã xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV; tham mưu triển khai thực hiện tốt các chương trình kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ; tập trung huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn; tổ chức tốt hoạt động giao dịch tại các điểm giao dịch xã, phường, thị trấn; tham mưu cho UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

Văn Cường - Ngọc ThảoTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: