Xã Hội

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi phát triển sản xuất

Thứ Hai, 07/08/2017

Nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao đời sống, việc hỗ trợ phát triển sản xuất là giải pháp quan trọng để giúp các hộ dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo nâng cao thu nhập, thoát nghèo.

Đầu tư có hiệu quả

Ông Trần Ngọc Hoàng, 57 tuổi, thôn Xạ Hương, xã Minh Quang (Tam Đảo) bị liệt gần 10 năm nay, cuộc sống khó khăn, thu nhập của gia đình trông vào vài sào ruộng với lao động chính là vợ ông, năm nay cũng gần 60 tuổi. Cách đây gần 2 năm, gia đình ông được hỗ trợ con bò nái, bò đã sinh sản được 1 lứa, sau khi xuất bán, gia đình thu được hơn 10 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn, nhưng đã giúp gia đình ông trang trải một phần công nợ. Hộ ông Trương Sỹ Đào, thôn Phô Cóc, nhờ được hỗ trợ vốn và kỹ thuật trồng cây dược liệu, đến nay, ông đã nhân rộng mô hình trồng trên 10.000 m2. Sau hơn 4 năm, gia đình ông Đào đã trả hết nợ, riêng năm 2016, từ trồng cây dược liệu kết hợp nuôi lợn và dê, gia đình ông thu về gần 100 triệu đồng.

Đồng chí Đào Hồng Sáu, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang cho biết: Minh Quang hiện có hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc, cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhờ chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS&MN của Nhà nước, đặc biệt là chương trình trồng cây dược liệu và nuôi bò sinh sản nên đời sống của đồng bào nơi đây có nhiều thay đổi, cuộc sống dần khá hơn.

Vĩnh Phúc có 5/9 đơn vị hành chính cấp huyện có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gồm: Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông lô, Tam Dương và thị xã Phúc Yên. Toàn tỉnh có 40 xã thuộc vùng dân tộc và miền núi, trong đó, 14 xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thành cộng đồng thôn, bản. Trong những năm qua, các chương trình, chính sách phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh chủ yếu được thực hiện thông qua các chính sách dân tộc. Trong đó, tập trung chủ yếu vào dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135; chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 32 và 54 của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng thực hiện các chương trình, chính sách trên là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Bên cạnh đó, có một số dự án liên quan đến hỗ trợ phát triển sản xuất đã và đang triển khai thực hiện tại một số xã thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi của tỉnh như: Dự án dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt giai đoạn 2015-2019 của UBND huyện Tam Đảo; dự án hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất của Hội Nông dân tỉnh; một số dự án của Sở KH&CN thuộc chương trình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về sản xuất, chăn nuôi cá tầm, nuôi ong, trồng và sơ chế, bảo quản, chế biến ớt, mướp đắng và mô hình nhân giống, trồng, sơ chế, chế biến dược liệu…

Thêm nhiều chính sách thiết thực, cụ thể

Trong giai đoạn 2017-2020, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ đa dạng các hình thức phát triển kinh tế, phát triển sản xuất, cũng như nhân rộng các mô hình giảm nghèo, phù hợp với năng lực sản xuất và đa dạng hóa về thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số. Trước mắt, tập trung các nguồn lực để đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế; khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ đất nông nghiệp, sử dụng nguồn lao động nông thôn, gắn sản xuất, trồng trọt với đẩy mạnh phát triển chăn nuôi và ngành nghề, dịch vụ, tăng thu nhập, giảm nghèo… để rút ngắn khoảng cách vùng miền. Khai thác tiềm năng, thế mạnh của vùng đồng bào dân tộc, miền núi; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số từ 1,5% - 2%/năm. Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu và nhân rộng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dần hình thành và quy hoạch vùng chuyên canh trồng cây dược liệu, tạo ra sản phẩm hàng hóa chất lượng cao; kết hợp với phát triển du lịch, dịch vụ nhằm khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của vùng như Tam Đảo, Phúc Yên, Bình xuyên. Giải quyết và tạo việc làm mới cho khoảng 1.000 lao động, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số liên tục tăng.

Việc hỗ trợ phát triển sản xuất đối với vùng dân tộc, miền núi phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh đến năm 2020. Năm 2017, tập trung hỗ trợ mô hình phát triển cây dược liệu tại 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi gồm trà hoa vàng, đinh lăng, ba kích, nghệ vàng… Nhà nước sẽ hỗ trợ kinh phí mua giống cây trồng, vật tư, phân bón, kỹ thuật, thuốc bảo vệ thực vật, cải tạo cơ sở hạ tầng… Hộ dân có quỹ đất canh tác, có lao động và được hưởng lợi ích từ kết quả sản xuất. Đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và cận nghèo tại 14 xã vùng dân tộc, miền núi được hỗ trợ mua bò giống đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định của ngành Nông nghiệp. Đồng bào dân tộc còn được hỗ trợ các hoạt động khuyến nông, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, tiếp cận với các dịch vụ và áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hoàng HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: