Xã Hội

Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo

Thứ Hai, 07/08/2017

Những năm qua, các cấp bộ Đoàn, hội trong tỉnh thực hiện nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội (ANTT – ATXH) , giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc.

Các cấp bộ Đoàn, hội trong tỉnh đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt, nhằm tuyên truyền, vận động thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ, tu sĩ trẻ tự giác chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không nghe và làm theo các hoạt động lợi dụng tôn giáo trái với luật định (nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số); đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên là tín đồ tôn giáo. Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho thanh niên, đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; vận động hội viên sống “Tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn; tham gia giữ gìn ANTT – ATXH...

Hàng năm, BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các điển hình thanh, thiếu nhi dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình làm tốt công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát triển thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số...Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh có 529 thanh niên dân tộc, tôn giáo tiêu biểu được tôn vinh trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, tích cực giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế và tham gia tích cực trong mọi hoạt động của tổ chức Đoàn, hội ở địa phương.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn chỉ đạo các cấp hội quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ (CLB) thanh niên dân tộc, tôn giáo, công giáo; vận động thanh niên tham gia kết nạp vào các CLB. Các CLB tăng nhanh về số lượng thành viên như: CLB thanh niên công giáo xã Yên Phương (Yên Lạc) tăng từ 35 lên 120 thành viên; CLB thanh niên tôn giáo xã Việt Xuân (Vĩnh Tường) tăng từ 32 lên 70 thành viên; CLB thanh niên dân tộc làm kinh tế giỏi xã Đạo Trù (Tam Đảo) tăng từ 15 lên 25 thành viên... Các CLB xây dựng chương trình và nội dung sinh hoạt theo đặc thù của từng CLB. Vào các dịp lễ, Tết, các CLB tổ chức nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao và tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp nhau phát triển kinh tế... Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, hội trong tỉnh luôn chủ động, kịp thời thăm hỏi, động viên học sinh và sinh viên dân tộc thiểu số; phối hợp với các đơn vị triển khai hiệu quả chương trình “Nhà bán trú cho em” dành cho học sinh dân tộc thiểu số.

Vừa qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh ban hành Hướng dẫn số 26-HD/LHTN về “Một số nội dung trọng tâm trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo năm 2017”. Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, hội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tích cực thi đua học tập, lao động, sáng tạo, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; tập trung củng cố, bồi dưỡng, xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo. Tại những nơi có trên 50% thanh niên là người dân tộc hoặc tín đồ tôn giáo, Hội LHTN Việt Nam cấp xã, phường, thị trấn cần xây dựng được ít nhất 3 cốt cán để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo tại địa phương; kịp thời báo cáo với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương những vấn đề phát sinh trong thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo; phối hợp với các ban, ngành chức năng đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị - xã hội theo quy định của pháp luật. Các cấp bộ Đoàn, hội tiếp tục đẩy mạnh việc cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thành những tiêu chí cụ thể phù hợp với tín ngưỡng, văn hóa, trình độ của thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo như: Kiên quyết bài trừ các hủ tục lạc hậu, không tảo hôn, không kết hôn cận huyết; không nghe lời kẻ xấu, không bỏ học; không trồng cây thuốc phiện; không buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; không đốt, phá rừng làm nương rẫy; không khai thác tài nguyên thiên nhiên trái phép...; tăng cường công tác biểu dương, khen thưởng thanh niên dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình, hoạt động của Đoàn, hội.

Bạch NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: