Xã Hội

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về người khuyết tật

Thứ Năm, 03/08/2017

Ngày 3/8/2017, Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ em mồ côi (NTT&TEMC) tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp, UBND huyện Vĩnh Tường tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về người khuyết tật; các chế độ, chính sách đối với người tàn tật và trẻ em mồ côi; công tác kiểm tra bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi năm 2017. Tham gia lớp tập huấn, có 165 đồng chí là Chủ tịch hội bảo trợ NTT&TEMC các xã, thị trấn và đại diện người tàn tật 29 xã, thị trấn huyện Vĩnh Tường.

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ hội bảo trợ NTT&TEMC cấp cơ sở có thêm hiểu biết và nhận thức pháp luật về giải quyết chế độ, chính sách đối với người tàn tật và trẻ em mồ côi, từ đó, áp dụng vào thực tế công tác để đạt hiệu quả cao.

Hoàng HàTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: