Xã Hội

Tập huấn chính sách thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2017

Thứ Sáu, 28/07/2017

Mới đây, Chi cục Thuế Tam Đảo phối hợp với Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế, chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được nghe phổ biến, hướng dẫn chính sách thuế, các quy định mới về chế độ kế toán cho doanh nghiệp như: Một số điểm mới của Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư số 53/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC; Thông tư 133/2016/ TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, Thông tư này thay thế cho Quyết định 48/2006/QĐ-BTC và Thông tư 138/2011/TT-BTC.

Thông qua hội nghị tập huấn này, nhằm trang bị cho các doanh nghiệp, người nộp thuế những kiến thức cơ bản về công tác thuế và chế độ kế toán doanh nghiệp; qua đó giúp các doanh nghiệp phát huy tốt vai trò của mình trong việc thực hiện các chính sách thuế với nhà nước và chế độ kế toán doanh nghiệp với người lao động./.

Hải Yến

(Đài TT Tam Đảo)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: