Xã Hội

Tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được phát triển toàn diện

Thứ Sáu, 19/05/2017

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 25- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa", dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn huyện Tam Đảo liên tục được đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; nhiều đề án, chương trình do Đoàn Thanh niên tham mưu được phê duyệt đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên. Thanh niên Tam Đảo ngày càng thể hiện rõ tính năng động, nhạy bén, không cam chịu đói nghèo, chủ động lập thân, lập nghiệp, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Hiện nay, toàn huyện có 23 cơ sở Đoàn và 183 chi đoàn. Dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, tổ chức Đoàn kịp thời xây dựng và thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và đoàn viên. Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các cấp ủy Đảng trong việc giáo dục, rèn luyện thanh niên đồng thời cũng là biện pháp mang tính nền tảng để triển khai tốt việc thực hiện nội dung nghị quyết 25, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Công tác giáo dục truyền thống được tổ chức dưới nhiều hình thức. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong thanh niên được đẩy mạnh qua việc thực hiện các cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp, sống có ích"; "Thanh niên có nghĩa cử đẹp". Trong 10 năm, thanh niên toàn huyện tặng 465 suất quà, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1000 lượt người với số tiền 90 triệu đồng.

Cấp ủy các cấp tạo mọi điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hội trại hè... Thời gian qua, đã tổ chức 80 hội thi, hội diễn văn hóa, văn nghệ; các hoạt động thể dục thể thao có sự tham gia của 27.000 người, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, thanh niên, các tầng lớp nhân dân. Các tổ chức đoàn không ngừng đổi mới nội dung hoạt động, khơi dậy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm: Khối trường học triển khai có hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; tổ chức các sân chơi trí tuệ thu hút đông đảo giáo viên trẻ, học sinh tham gia. Kết quả, có 371 sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng vào công tác giảng dạy. Thanh niên nông thôn chủ động đi nghiên cứu thực tế, tham quan các mô hình, học tập kinh nghiệm, chuyển đổi sản xuất tại địa phương, giúp đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế....

Đáng chú ý, công tác giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề có bước phát triển rõ rệt. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên Tam Đảo đa dạng hóa các loại hình đào tạo, phối hợp mở 14 lớp dạy nghề, liên kết các trường cao đẳng, trung cấp đào tạo 114 sinh viên. Các hoạt động định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện hoàn cảnh của thanh niên, 100% các xã, thị trấn có điểm tư vấn và giới thiệu việc làm miễn phí cho thanh niên; 100% các em học sinh được tư vấn, định hướng nghề nghiệp.

Để tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội, các cấp ủy Đảng chỉ đạo đoàn thanh niên tập huấn các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên về học nghề, lập nghiệp; tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp... Đã giới thiệu cho 1246 đoàn viên thanh niên tìm được việc làm ổn định, nâng cao thu nhập cho bản thân. Toàn huyện có 7 đoàn viên thanh niên có ý tưởng sáng tạo, tài năng kinh doanh được hỗ trợ vốn từ Quỹ tài năng trẻ của tỉnh với số tiền 350 triệu đồng; có 9 câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; có trên 60 trang trại thanh niên có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm.... Điển hình như mô hình nuôi thỏ của anh Nguyễn Mạnh Thắng (Yên Dương), mô hình bóc và xuất khẩu gỗ của anh Tạ Quân Anh, mô hình chăn nuôi trồng trọt của anh Nguyễn Văn Đức (Đạo Trù)... Với dự án "Công trình phổ cập tin học nối mạng tri thức cho thanh niên nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc" và dự án "Thí điểm chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cho thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2009- 2011", 9/9 đoàn xã, thị trấn mở 16 lớp phổ cập cho thanh niên, tại các điểm do thanh niên quản lý thu hút 3576 lượt đoàn viên thanh niên tham gia truy cập, tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn tiếp cận với công nghệ thông tin, nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt.

Cùng với việc tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên; tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; xây dựng, củng cố tổ chức đoàn..., cấp ủy các cấp trọng dụng những người có năng lực, phương châm "trẻ hóa đội ngũ cán bộ chủ chốt" từng bước được các địa phương, đơn vị thực hiện. 10 năm qua, có 24 đồng chí cán bộ đoàn cơ sở được luân chuyển, phân công giữ những nhiệm vụ quan trọng trong Đảng, chính quyền cơ sở. Hiện nay, đội ngũ cán bộ cơ quan Huyện đoàn đáp ứng tốt yêu cầu thời kỳ CNH- HĐH. Các cấp bộ đoàn trong toàn huyện kết nạp 2550 đoàn viên mới. Tổng số đoàn viên thanh niên được tập hợp là 7805 đồng chí/12.910 người trong độ tuổi.

Có thể nói, Nghị quyết 25 được các cấp, các ngành, các đơn vị trên địa bàn huyện triển khai thực hiện đồng bộ, đáp ứng tình hình phát triển của huyện và nhu cầu của thanh niên. Tuy nhiên, việc chuyển dịch cơ cấu lao động đã và đang tác động tới một bộ phận không nhỏ thanh niên, một bộ phận thanh niên thờ ở với chính trị, ít tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức trách nhiệm xã hội chưa cao, đạo đức, lối sống có biểu hiện xuống cấp; vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội. Vai trò giám sát, phản biện của Đoàn trong quá trình xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên còn hạn chế... Trước thực trạng đó, nhiệm vụ đặt ra cho cấp ủy Đảng các cấp đó là: Tăng cường giáo dục lý tưởng, lập trường chính trị, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm xã hội, năng lực sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật, tác phong công nghiệp cho thanh niên. Tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên được phát triển toàn diện, tạo bước đột phá trong việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ ở tất cả các cấp; nâng cao sức hấp dẫn các phong trào thanh niên do Đoàn tổ chức...

Đức AnhTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: