Xã Hội

Phấn đấu bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động trong tháng 5/2017 địa bàn huyện Sông lô

Thứ Năm, 18/05/2017

Xác định việc rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ tháng 11/2016, BHXH huyện Sông Lô đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện; thành lập tổ thẩm định hồ sơ, tổ nhập liệu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; quy định rõ trách nhiệm cho từng bộ phận chuyên môn có liên quan; ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động và người lao động trên địa bàn huyện rà soát thông tin đã ghi trên sổ. BHXH huyện Sông Lô cũng đã báo cáo, tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn và các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan BHXH huyện tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; phối hợp tổ chức triển khai rà soát sổ BHXH cho người lao động và có trách nhiệm hướng dẫn người lao động thực hiện trong việc kiểm tra quá trình tham gia BHXH ghi trên sổ, bổ sung các giấy tờ còn thiếu và bàn giao sổ BHXH cho cơ quan BHXH…

Đến nay, BHXH huyện Sông Lô đã hoàn thành việc nhập liệu, rà soát và điều chỉnh nội dung trên 100% sổ BHXH, thực hiện in cấp lại 2150/2660 sổ (đạt 80%) và bàn giao được trên 700 sổ BHXH cho người lao động (đạt 30%). Trong thời gian tới, BHXH huyện sẽ tăng cường nhân lực, tập trung thực hiện công tác bàn giao sổ BHXH, phấn đấu bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động xong trước ngày 31/5/2017 theo kế hoạch đề ra.

Lê MơTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: