Xã Hội

Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo tăng cường giám sát chuyên đề đóng góp của học sinh, tiếp nhận và sử dụng quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ

Thứ Năm, 18/05/2017

Thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo đã chủ động xây dựng kế hoạch giám sát, phối hợp với các tổ chức thành viên, cơ quan chức năng và chỉ đạo MTTQ cơ sở tiến hành giám sát theo các chuyên đề.

Qua 3 năm triển khai Quyết định 217, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện tiến hành giám sát được 106 cuộc. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên, Viện KSND huyện tổ chức được 13 cuộc giám sát hoạt động của các đơn vị như: Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên; Công an huyện; Chi cục Thi hành án; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND huyện; giám sát các khoản đóng góp của học sinh tại một số trường học trên địa bàn huyện; việc huy động, tiếp nhận và sử dụng quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ... MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức được trên 90 cuộc giám sát việc thực hiện Luật Bầu cử, đầu tư xây dựng nông thôn mới...

Qua các cuộc giám sát, Ủy ban MTTQ huyện, các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những khó khăn và kiến nghị trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, từng bước góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, bảo đảm hiệu lực cho công tác giám sát của MTTQ, tạo niềm tin với nhân dân.

Hoàng NgaTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: