Xã Hội

Triển khai mô hình điểm “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thứ Năm, 18/05/2017

Ngày 18/5/2017, Ủy ban MTTQ xã Tam Hợp (Bình Xuyên) triển khai mô hình điểm “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giữa các tổ chức chính trị - xã hội của xã Tam Hợp

Cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần nâng cao chất lượng các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; gồm 5 nội dung thực hiện: Phát huy tinh thần đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giảm nghèo, làm giàu chính đáng; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa; đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, đối tượng chính sách.

Trên cơ sở thực hiện 5 nội dung của cuộc vận động, Ủy ban MTTQ xã cụ thể hóa thành các tiêu chí để thực hiện mô hình phù hợp tình hình thực tế của các thôn. Thông qua việc xây dựng, thực hiện mô hình điểm nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng mô hình tự quản ở khu dân cư, tạo thói quen trong sinh hoạt, đoàn kết xây dựng phát triển cộng đồng dân cư ngày càng văn minh hơn trong giao tiếp ứng xử, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự xã hội trên địa bàn.

Hội nghị đã tổ chức ký kết thực hiện nội dung của CVĐ giữa MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ của 9 thôn trong địa bàn.

Tin, ảnh Dương HàTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: