Xã Hội

Huyện Lập Thạch quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng

Thứ Tư, 17/05/2017

Xác định việc triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu của các cấp, các ngành, địa phương, huyện Lập Thạch đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết XII của Đảng tới các cấp ủy Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ, xây dựng chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ VXI của tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX huyện Lập Thạch, xác định thế mạnh của địa phương, vận dụng sáng tạo đường lối vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh.

Về kinh tế, huyện tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời triển khai thực hiện nhiều mô hình, dự án, phát triển kinh tế gia trại, trang trại phù hợp với điều kiện tự nhiên và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành xác định đúng những khó khăn để đề ra các giải pháp thiết thực hiệu quả. Tiếp tục thực hiện dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ Thanh long ruột đỏ Lập Thạch giai đoạn 2016 - 2020, triển khai dự án trồng bưởi theo hướng hàng hóa. Trên lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, các quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh và điều kiện thực tế, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hạ tầng giao thông được đầu tư xây dựng nhiều hơn, đặc biệt nút giao ở xã Văn Quán kết nối đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai là điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị khu vực phía Đông, Tây, Nam, Bắc thị trấn lập Thạch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm trên địa bàn như Cầu Phú Hậu, đường từ cầu Bì la đi trung tâm huyện , tuyến ĐT 307 – Hồ Vân Trục – Ngọc Mỹ... Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát huy lợi thế của địa phương về nguồn lao động, mặt bằng quy hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn huyện. Các nhà máy sản xuất trên địa bàn huyện tiếp tục hoạt động ổn định, giải quyết khoảng 10.000 lao động, lương trung bình từ 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Nhà máy gốm sứ Á Mỹ, Nhà máy may quần áo bơi lội FWKK, Nhà máy sản xuất quần áo nội y Hoplun đang triển khai trên địa bàn sẽ giải quyết nhiều việc làm cho lao động địa phương và các tỉnh lân cận. Cùng với đó huyện chú trọng phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, công tác văn hóa - xã hội được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo. Triển khai thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về văn hóa trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được quan tâm, đầu tư, nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học và phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện. Triển khai đề án phát triển giáo dục, huy động mọi nguồn lực đầu tư giáo dục, cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng ngày càng cao. Chất lượng nguồn lao động được nâng lên, số lao động qua đào tạo và truyền nghề đạt 55%. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được thực hiện tốt, các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, tạo niềm tin tưởng, đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân.

Công tác quốc phòng, an ninh được thực hiện thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh trên các lĩnh vực. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội. Lực lượng vũ trang thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tìm kiếm cứu nạn, quyết tâm tác chiến phòng thủ. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm giải quyết có hiệu quả, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định.

Toàn Đảng bộ chú trọng tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Phát huy tốt truyền thống đoàn kết, phát triển của Đảng bộ, tạo sự tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện. Triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về “về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ” tạo bước chuyển biến về tư tưởng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Công tác tư tưởng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng quy trình, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động công tác dân vận, với trọng tâm là đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhằm thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện phát động phong trào “Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới”, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình xây dựng Nông thôn mới, do vậy đã tạo được sự đồng thuận của người dân và cả hệ thống chính trị, huy động được sự đóng góp tích cực của cộng đồng cho Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt các nội dung xây dựng NTM; nhân rộng phong trào nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của.... thực hiện công khai, dân chủ các công trình xây dựng; cơ chế chính sách.... phấn đấu đến năm 2018 huyện đạt huyện Nông thôn mới.

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Lập Thạch quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tạo nền tảng cơ bản để xây dựng huyện Lập Thạch trở thành thị xã vào những năm 30 của thế kỷ XXI, như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015 -2020) đã đề ra.

Nguyễn Việt Phương

(Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch)TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: