Xã Hội

Dân vận khéo góp phần xây dựng nông thôn mới

Thứ Hai, 08/05/2017

Là xã còn nhiều khó khăn của huyện Tam Dương, kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, nhưng đến nay, với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, diện mạo nông thôn mới (NTM) của xã An Hòa đã dần khởi sắc.

Đường GTNĐ thôn Yên Thượng, với chiều dài 7km được nhân dân xây dựng từ nguồn kinh phí đóng góp. Ảnh Kim Ly

Để phong trào xây dựng NTM đạt hiệu quả, BCH Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết xây dựng mô hình dân vận khéo ở các thôn, trong đó thôn Yên Thượng được chọn làm điểm xây dựng mô hình, sau đó nhân rộng ra 7 thôn còn lại. Đến nay, 100% các thôn đã xây dựng được mô hình dân vận khéo, hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực xây dựng NTM.

Thôn Yên Thượng đã có tổ dân vận từ nhiều năm nay, nhưng từ khi triển khai xây dựng NTM, mô hình này mới thực sự phát huy hiệu quả. Tổ dân vận của thôn bầu Bí thư chi bộ làm tổ trưởng, lực lượng nòng cốt bao gồm có ban công tác mặt trận thôn cùng các ban ngành, đoàn thể trong thôn. Bắt tay vào xây dựng NTM, thôn chỉ đạt 7 tiêu chí, trong đó, khó khăn nhất là vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí làm giao thông nội đồng (GTNĐ). Lúc đầu, khi nhân dân chưa hiểu, việc triển khai gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế trên, tổ dân vận của thôn xác định chỉ có tuyên truyền, vận động mới có thể làm thay đổi nhận thức của người dân, vì vậy, tổ dân vận của thôn họp bàn và tìm ra cách làm hiệu quả để thay đổi nhận thức và hành động của người dân trong việc đóng góp xây dựng NTM. Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Bí thư chi bộ thôn Yên Thượng cho biết: “Khi có vấn đề gì cần vận động, tuyên truyền cho nhân dân, trước tiên, chúng tôi tổ chức cuộc họp, sau đó, tổ đi đến thống nhất cách giải quyết vấn đề, tiếp tục sẽ thông tin tới cho tổ trưởng tổ liên gia, từ đó, các tổ trưởng tổ liên gia sẽ tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu và thực hiện”. Bên cạnh đó, tổ dân vận còn đặc biệt minh bạch, rõ ràng trong chi tiêu tài chính của thôn, hàng năm, đều có tổng kết và rút kinh nghiệm, tài chính được công khai nên các thành viên trong tổ đều nắm chắc và có thể giải thích bất cứ vấn đề gì khi nhân dân thắc mắc. Với cách làm hiệu quả, có sự đồng thuận, thống nhất từ trên xuống dưới, đến nay, thôn Yên Thượng đạt 12/19 tiêu chí trong chương trình xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 32,5 triệu đồng/năm. Sau 5 năm xây dựng NTM, tổ dân vận khéo đã vận động nhân dân trong thôn hiến được gần 8.000 m2 đất, đóng góp gần 400 triệu đồng và trên 3.000 ngày công lao động, thôn đã xây dựng được 10 tuyến GTNĐ có chiều dài 7km. Trước mắt, để góp phần cùng với xã An Hòa về đích NTM vào năm 2017, thôn Yên Thượng sẽ phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại, trong đó, đặc biệt chú trọng vào tiêu chí khó khăn như thủy lợi và xây dựng hệ thống tiêu thoát nước để đảm bảo môi trường nông thôn.

Đánh giá hiệu quả của mô hình dân vận khéo thôn Yên Thượng, đồng chí Nguyễn Xuân Khoát, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Hòa cho biết: Là mô hình điểm, tổ dân vận thôn Yên Thượng đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình, tìm ra cách làm hiệu quả để nhân rộng cho các thôn khác làm theo. Từ phong trào của thôn đã lan tỏa ra toàn xã, góp phần xã hội hóa xây dựng các công trình và thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, QP-AN của địa phương. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân tích cực đóng góp kinh phí, công sức, nên đến nay, xã hoàn thành được 11/18 tiêu chí, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí còn lại vào cuối năm 2017.

Diệu LinhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: