Xã Hội

Tam Phúc chú trọng công tác cán bộ nữ

Thứ Tư, 19/04/2017

Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Tam Phúc (Vĩnh Tường) quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Nhiều đồng chí cán bộ nữ đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác, đóng góp tích cực vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ nữ xã Tam Phúc luôn chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng của người dân. Ảnh Dương Hà

Thực hiện Đề án 02 – ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025”, Đảng ủy xã Tam Phúc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ sung, đề xuất, điều động, luân chuyển, xây dựng, nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Đảng ủy, HĐND, UBND, tham gia lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch đội ngũ cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo quản lý đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, trình độ, đảm bảo hợp lý, có tính kế thừa các chức danh, đảm bảo nguồn quy hoạch; chú trọng công tác đào tạo chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ nữ theo quy hoạch, theo chuẩn các chức danh. Việc bố trí, luân chuyển cán bộ nữ được rà soát, đánh giá đúng thực tế, năng lực cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ xã Tam Phúc nhiệm kỳ 2015 – 2020 là 4/13 đồng chí (chiếm gần 31%), 1/3 đồng chí là Thường vụ Đảng ủy (chiếm 33%), tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND xã là 9/25 đồng chí (chiếm 36%), 7/20 cán bộ công chức xã là nữ (chiếm 35%); 7/12 đồng chí nữ là cán bộ bán chuyên trách . Các đồng chí cán bộ, công chức nữ xã đều có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, trong đó 1 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 5 đồng chí có trình độ đại học; 4/7 đồng chí có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm chỉ đạo các chi bộ giới thiệu các nữ quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, kết nạp Đảng, phân công đảng viên giúp đỡ các quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần nâng cao tỷ lệ đảng viên nữ mới kết nạp lên trên 43 %.

Thực hiện tốt các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh, huyện về công tác cán bộ nữ; cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ, tin tưởng cán bộ nữ, Tam Phúc đã phát huy tốt vai trò của cán bộ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương. Đảng bộ xã giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới đúng kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Hóa, Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Phúc chia sẻ: “Được sự quan tâm, tín nhiệm của Đảng ủy, chính quyền xã và nỗ lực của bản thân, đến nay, tôi đã có 10 năm làm Chủ tịch Hội LHPN xã. Trong quá trình công tác, tôi luôn bám sát các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó, bên cạnh việc tìm tòi, học hỏi,nâng cao trình độ, năng lực, tôi luôn chú trọng việc thăm nắm tình hình ở cơ sở, dành nhiều thời gian để tiếp cận, bám sát cơ sở…nắm bắt kịp thời tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chị em phụ nữ, từ đó có định hướng tổ chức các chương trình hoạt động cụ thể để chị em được rèn luyện, vượt qua khó khăn, thử thách, nâng cao hiểu biết, xây dựng hình ảnh người phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Đồng chí Trần Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy xã Tam Phúc cho biết: “Những năm qua, công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ nữ luôn được Đảng bộ xã quan tâm. Nhằm nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của cán bộ nữ , Đảng ủy, chính quyền xã tiếp tục thực hiện Chỉ thị 37 - CT/TW của Ban Bí thư “Một số vấn đề công tác cán bộ nữ trong tình hình mới”; Đề án 02 – ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ trẻ, cán bộ nữ giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng đến năm 2025”; tạo mọi điều kiện để cán bộ nữ phấn đấu khắc phục khó khăn, nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đề bạt, bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý tại địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo nguồn, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ gắn với đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng một cách hợp lý; từ đó, nâng cao vị thế của người phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và công tác cán bộ nữ.

Thu NhànTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: