Xã Hội

Đảng bộ xã Yên Phương chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên

Thứ Hai, 20/03/2017

Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên những năm qua được cấp ủy Đảng ở xã Yên Phương (Yên Lạc) đẩy mạnh triển khai thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh 12 năm liên tục.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Yên Phương kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị tại một số chi bộ. Ảnh: Toàn Nguyễn

Đảng bộ xã Yên Phương hiện có 16 chi bộ với gần 280 đảng viên. Để làm tốt công tác xây dựng Đảng, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đảng ủy xã xác định công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên là khâu quan trọng, quyết định. Tư tưởng chính trị có “thông”, đạo đức cách mạng trong sáng thì sẽ tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Thời gian qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được cấp ủy gắn với việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH TƯ Đảng (khóa XII) về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ. Đồng thời, coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để chi bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt của các chi bộ hàng tháng đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung họp. Một số chi bộ đổi mới sinh hoạt bằng lồng ghép những câu chuyện giản dị về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tuyên truyền, giáo dục giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, chất lượng việc học tập và làm theo Bác có bước chuyển biến rõ rệt cả chiều rộng và chiều sâu, điển hình như đảng viên tham gia sinh hoạt đầy đủ hơn, nội dung sinh hoạt phong phú, chất lượng sinh hoạt có hiệu quả hơn, chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn.

Đồng chí Trần Thế Tích, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cho biết: Biểu hiện dễ nhận thấy của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sự hoang mang, dao động về tư tưởng chính trị và hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, từ đó, chủ động tiếp nhận những thông tin trái chiều và tiêu cực trong đời sống xã hội, đồng thời tiếp tay cho các phần tử thù địch để chống phá chính quyền, chống phá Đảng, gây rối trật tự xã hội. Vì vậy, Đảng ủy xã yêu câu từng đồng chí chi ủy viên trong các chi bộ thường xuyên chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, phát hiện kịp thời những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng để kịp thời uốn nắn. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và vấn đề rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là những đồng chí đảm nhiệm các nhiệm vụ liên quan đến tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản và giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Mặt khác, các cấp ủy phải thực hiện việc nêu gương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu của các đảng viên cao tuổi, đảng viên lão thành để dìu dắt đảng viên trẻ rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 108 đảng viên có từ 30 năm tuổi Đảng trở lên, phần lớn vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng cũng như trong cuộc sống, các đảng viên này thường xuyên giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạnh cho các đảng viên trẻ cũng như góp ý về đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ ngày nay; qua đó, hun đúc tinh thần cách mạng cho các đảng viên trẻ, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gương mẫu, chuẩn mực. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đổi mới phương pháp, tác phong làm việc của cán bộ, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, lắng nghe dân, giản dị, tận tụy, trung thực và liêm khiết. Năm 2016, Đảng bộ xã đã cử được 16 quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng và 12 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Chú trọng giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên không chỉ là quyết tâm chính trị mà còn là hành động của toàn Đảng bộ thực hiện xây dựng các tiêu chí trong sạch vững mạnh hàng năm. Đánh giá năm 2016, Đảng bộ xã có 86% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 13,6% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ. 12 năm qua, Đảng bộ Yên Phương giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; năm 2015 được Tỉnh ủy tặng Bằng khen, nhiều cá nhân và tập thể được khen thưởng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: