Xã Hội

Hội Cựu chiến binh tỉnh: Triển khai nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ Sáu, 17/03/2017

Sáng 17/3/2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội CCB các cấp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự, có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quyết, Chủ tịch Hội CCB tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Quyết, Chủ tịch Hội CCB tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hoàng Long

Việc tuyên truyền phục vụ Đại hội CCB các cấp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và sự tin tưởng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội về vị trí, vai trò, những đóng góp của tổ chức hội và toàn thể hội viên CCB trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên những việc làm tốt, gương điển hình, những nỗ lực của hội viên CCB, cựu quân nhân phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa...

Hội CCB tỉnh triển khai công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, tập trung hướng về cơ sở như: Phổ biến, thông báo tại các hội nghị; gặp gỡ báo chí trước Đại hội; tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện thời sự; phối hợp với các cơ quan truyền thông, các trang thông tin điện tử của tỉnh đưa tin, bài, phóng sự về hoạt động của hội; trưng bày tranh, ảnh, pano, mô hình, hiện vật về những kết quả tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hoạt động nghĩa tình đồng đội… Kết hợp tuyên truyền Đại hội với tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương; gắn phong trào thi đua của CCB với các phong trào, các cuộc vận động, hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến toàn diện trên các mặt công tác, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI…

Nguyên AnhTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: