Xã Hội

Hội LHPN các cấp tham gia giám sát, phản biện xã hội

Thứ Hai, 27/02/2017

Tham gia xây dựng, phản biện và giám sát các chính sách, pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp chú trọng thực hiện. Đặc biệt, vai trò của Hội LHPN các cấp ngày càng được phát huy từ khi có Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị ban hành quy chế, quy định về việc tham gia giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị khẳng định việc các cấp Hội LHPN tham gia giám sát, phản biện xã hội không chỉ thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật mà còn góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội LHPN trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Hội LHPN tỉnh tích cực chỉ đạo các cấp hội tham gia góp ý kiến xây dựng pháp luật, giám sát việc thực thi pháp luật tại địa phương. Hàng năm, để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác này, các cấp hội tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội gắn với chỉ tiêu thi đua và đánh giá việc thực hiện phong trào, nhiệm vụ của hội tại địa phương mình. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ về công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền thông qua họp BCH Hội LHPN và thông qua sinh hoạt chi, tổ phụ nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để tham gia hiệu quả vào hoạt động giám sát, phản biện xã hội thì vai trò của người đứng đầu các cấp hội là đặc biệt quan trọng, nhất là trong việc tập hợp, bố trí lực lượng để thu thập thông tin, đánh giá thông tin đúng với bản chất từng vụ việc. Qua hơn 3 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã chủ động phát hiện, đề xuất giám sát những vấn đề thực tiễn đảm bảo đúng quy trình, báo cáo kết quả và kiến nghị kịp thời các vướng mắc, bất cập, sai phạm. Tăng cường tổ chức các chương trình đối thoại chính sách với cán bộ, hội viên ở cấp cơ sở để tổng hợp những ý kiến có chất lượng cao góp ý vào các dự thảo Luật trình Quốc hội và các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Trong đó, các cấp hội phụ nữ tập trung tham gia giám sát, phản biện xã hội với những vấn đề liên quan trực tiếp đến lợi ích của nữ giới như: Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và Gia đình, Đề án Phòng chống mua bán người, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn... Các ý kiến góp ý phản biện của Hội LHPN được UBND tỉnh, các cấp, các ngành đồng tình, tiếp thu để bổ sung theo đúng quy định, góp phần tăng tính khả thi của văn bản sau khi được triển khai thực hiện.

Trong 3 năm qua, Hội LHPN các cấp chủ trì hàng trăm cuộc giám sát ở các địa phương, đơn vị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về: Ủy thác vốn vay của Ngân hàng CHXH, chi trả chế độ chính sách thai sản đối với phụ nữ nông thôn và nhà trẻ khu vực nông thôn, hoạt động của một số nhóm trẻ tư thục ở các khu công nghiệp, bình xét hộ nghèo, chi trả tiền điện cho hộ nghèo, phát thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi,… Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động này ở các địa phương, hạn chế được nhiều trường hợp sai phạm, lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Để nâng cao chất lượng tham gia hoạt động giám sát, phản biện xã hội, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, hội viên được đẩy mạnh thực hiện ở các cấp hội. Từ năm 2016 đến nay, thực hiện tiểu Đề án 4 về “Tuyên truyền, PBGDPL cho phụ nữ nông thôn và phụ nữ dân tộc thiểu số” và Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh về “Tăng cường công tác PBGDPL giai đoạn 2016 - 2020”, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức gần 50 lớp tập huấn tuyên truyền PBGDPL cho hơn 5.200 cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, báo cáo viên cấp huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, phường, thị trấn và cán bộ hội viên phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số trên địa bàn. Toàn tỉnh tổ chức thành lập mới được 32 mô hình CLB tuyên truyền, PBGDPL cho phụ nữ, trong đó có 16 mô hình CLB “Phòng chống bạo lực gia đình”, 15 CLB “Phụ nữ nông dân với pháp luật” và 1 CLB “Phụ nữ dân tộc thiểu số với pháp luật”. Công tác hòa giải, tham gia tư vấn pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện hiệu quả. Năm 2016, Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện, thành, thị đã phối hợp với ngành chức năng tham gia giải quyết kịp thời 18 vụ việc và đơn thư liên quan đến bạo lực gia đình, tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình; tiếp và tư vấn pháp luật cho hơn 100 lượt công dân; góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của phụ nữ, trẻ em và hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người, đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Việc thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN, trong đó có hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo tình hình thực tế của địa phương đã phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nhờ vậy, nhiều cán bộ nữ được các cấp, ngành và nhân dân tín nhiệm, khẳng định được vị thế của nữ giới trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Bình DuyênTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: