Xã Hội

Hơn 1000 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Thứ Năm, 13/10/2016

 

Tính đến tháng 10-2016, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bình Xuyên đã mở được 16 lớp học chính trị cho hơn 1.000 học viên, đạt 76% kế hoạch năm. Các lớp bồi dưỡng chính trị mở tại Trung tâm được chuẩn bị chu đáo từ khâu chiêu sinh, mở lớp đến thực hiện đào tạo. Thông qua các lớp bồi dưỡng giúp các học viên nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ lý luận, trên cơ sở đó để vận dụng vào quá trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại cơ quan đơn vị.

Ngoài ra, Trung tâm đã tiến hành rà soát cấp chứng nhận đợt 2 cho 123 cán bộ, đảng viên có trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị. Đến nay, tổng số cán bộ, đảng viên trong huyện được xác nhận trình độ tương đương sơ cấp là 243 đồng chí.

Trung Huy


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: