Xã Hội

Tăng cường công tác quốc tế thanh niên

Thứ Sáu, 15/04/2016

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, công tác quốc tế thanh niên được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tăng cường đẩy mạnh nhằm góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Những năm qua, Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với bạn bè quốc tế như lựa chọn, giới thiệu cán bộ, ĐVTN tham gia các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam học tập, giao lưu với thanh niên các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên bang Nga. Các đại biểu được cử đi công tác luôn chủ động, nhiệt tình tham gia các hoạt động vì cộng đồng, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Năm 2015, Tỉnh Đoàn phối hợp với T.Ư Đoàn đón tiếp đoàn viên, thiếu niên Liên bang Nga tới thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. Đoàn đại biểu thiếu niên Liên bang Nga đã được tìm hiểu về lịch sử, quá trình và kết quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc, giao lưu với thiếu niên Vĩnh Phúc và thăm một số địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Để nâng cao năng lực cán bộ, ĐVTN trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Tỉnh Đoàn chủ trương đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế quan trọng vào nội dung giáo dục chính trị - tư tưởng, tăng cường thông tin định hướng về các vấn đề quốc tế cho ĐVTN; tổ chức hội nghị báo cáo viên về tình hình biển Đông cho cán bộ trong cơ quan; thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ về tình hình vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với lãnh thổ Việt Nam, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước. Các hội nghị, hội thảo, văn hoá, thông tin đối ngoại, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước… được triển khai sâu rộng, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Các hội nghị được tổ chức đều đặn, cung cấp thông tin đối ngoại cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Các phong trào học ngoại ngữ trong cán bộ, ĐVTN được triển khai tích cực. Tỉnh Đoàn thành lập CLB tiếng Anh và CLB tiếng Trung với sự tham gia của nhiều ĐVTN đi du học tại các nước nói tiếng Anh và tiếng Trung và các bạn ĐVTN yêu thích ngoại ngữ. Các CLB sinh hoạt định kỳ 1 lần/quý, tạo sân chơi giúp các bạn ĐTVN có cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức về chuyên môn cũng như cuộc sống. Tỉnh Đoàn còn tổ chức các chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo cho thanh niên, tích cực xây dựng và triển khai các hoạt động quốc tế thanh niên trên địa bàn tỉnh, tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

Trong thời gian tới, công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được đổi mới, tăng cường đa dạng hóa đối tác, loại hình, quy mô các hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị ở cả cấp tỉnh và địa phương; chú trọng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các tổ chức thanh niên trên thế giới, các nước trong khu vực ASEAN. Tỉnh Đoàn tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, nghiên cứu đẩy mạnh các chương trình giao lưu, hợp tác trong từng đối tượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích của các đối tượng thanh niên có ưu thế trong hợp tác quốc tế; quan tâm, tạo điều kiện triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác hướng tới những đối tượng thanh niên ít có điều kiện tham gia hội nhập quốc tế như: Thanh niên nông thôn, thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên thiệt thòi về cơ hội phát triển. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thường xuyên, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế; chủ động tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế của thanh niên để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần giúp thanh niên thế giới hiểu đúng và đầy đủ hơn về nước ta, cũng như phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Chú trọng đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp, vận động thanh niên ngoài nước hướng về Tổ quốc, phát huy vai trò của thanh niên ngoài nước trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên các nước.

Các chương trình hành động cụ thể được Tỉnh Đoàn xây dựng và triển khai nhằm nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, ĐVTN về tình hình thế giới và yêu cầu khách quan của hội nhập quốc tế; trang bị cho thanh niên kiến thức về văn hóa, lịch sử của dân tộc, kỹ năng giao lưu quốc tế, khả năng tin học, ngoại ngữ; đưa những nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế vào sinh hoạt đoàn, từ đó, giúp thanh niên nâng cao bản lĩnh hội nhập, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, học tập và chủ động tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, đồng thời loại bỏ những cái xấu, khắc phục những mặt trái của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá của Đảng và Nhà nước, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Vĩnh Phúc nói riêng có nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới, tiếp thu những thành tựu khoa học - công nghệ, tinh hoa văn hoá của nhân loại... Để phát huy những lợi thế đó, các tổ chức Đoàn cần tăng cường hơn nữa việc giao lưu, hợp tác với các nước, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động quốc tế thanh niên.

Bạch Nga


Tăng cường công tác quốc tế thanh niên

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, công tác quốc tế thanh niên được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tăng cường đẩy mạnh nhằm góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Những năm qua, Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với bạn bè quốc tế như lựa chọn, giới thiệu cán bộ, ĐVTN tham gia các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam học tập, giao lưu với thanh niên các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên bang Nga. Các đại biểu được cử đi công tác luôn chủ động, nhiệt tình tham gia các hoạt động vì cộng đồng, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Năm 2015, Tỉnh Đoàn phối hợp với T.Ư Đoàn đón tiếp đoàn viên, thiếu niên Liên bang Nga tới thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. Đoàn đại biểu thiếu niên Liên bang Nga đã được tìm hiểu về lịch sử, quá trình và kết quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc, giao lưu với thiếu niên Vĩnh Phúc và thăm một số địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Để nâng cao năng lực cán bộ, ĐVTN trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Tỉnh Đoàn chủ trương đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế quan trọng vào nội dung giáo dục chính trị - tư tưởng, tăng cường thông tin định hướng về các vấn đề quốc tế cho ĐVTN; tổ chức hội nghị báo cáo viên về tình hình biển Đông cho cán bộ trong cơ quan; thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ về tình hình vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với lãnh thổ Việt Nam, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước. Các hội nghị, hội thảo, văn hoá, thông tin đối ngoại, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước… được triển khai sâu rộng, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Các hội nghị được tổ chức đều đặn, cung cấp thông tin đối ngoại cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Các phong trào học ngoại ngữ trong cán bộ, ĐVTN được triển khai tích cực. Tỉnh Đoàn thành lập CLB tiếng Anh và CLB tiếng Trung với sự tham gia của nhiều ĐVTN đi du học tại các nước nói tiếng Anh và tiếng Trung và các bạn ĐVTN yêu thích ngoại ngữ. Các CLB sinh hoạt định kỳ 1 lần/quý, tạo sân chơi giúp các bạn ĐTVN có cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức về chuyên môn cũng như cuộc sống. Tỉnh Đoàn còn tổ chức các chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo cho thanh niên, tích cực xây dựng và triển khai các hoạt động quốc tế thanh niên trên địa bàn tỉnh, tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

Trong thời gian tới, công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được đổi mới, tăng cường đa dạng hóa đối tác, loại hình, quy mô các hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị ở cả cấp tỉnh và địa phương; chú trọng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các tổ chức thanh niên trên thế giới, các nước trong khu vực ASEAN. Tỉnh Đoàn tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, nghiên cứu đẩy mạnh các chương trình giao lưu, hợp tác trong từng đối tượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích của các đối tượng thanh niên có ưu thế trong hợp tác quốc tế; quan tâm, tạo điều kiện triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác hướng tới những đối tượng thanh niên ít có điều kiện tham gia hội nhập quốc tế như: Thanh niên nông thôn, thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên thiệt thòi về cơ hội phát triển. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thường xuyên, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế; chủ động tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế của thanh niên để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần giúp thanh niên thế giới hiểu đúng và đầy đủ hơn về nước ta, cũng như phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Chú trọng đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp, vận động thanh niên ngoài nước hướng về Tổ quốc, phát huy vai trò của thanh niên ngoài nước trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên các nước.

Các chương trình hành động cụ thể được Tỉnh Đoàn xây dựng và triển khai nhằm nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, ĐVTN về tình hình thế giới và yêu cầu khách quan của hội nhập quốc tế; trang bị cho thanh niên kiến thức về văn hóa, lịch sử của dân tộc, kỹ năng giao lưu quốc tế, khả năng tin học, ngoại ngữ; đưa những nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế vào sinh hoạt đoàn, từ đó, giúp thanh niên nâng cao bản lĩnh hội nhập, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, học tập và chủ động tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, đồng thời loại bỏ những cái xấu, khắc phục những mặt trái của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá của Đảng và Nhà nước, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Vĩnh Phúc nói riêng có nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới, tiếp thu những thành tựu khoa học - công nghệ, tinh hoa văn hoá của nhân loại... Để phát huy những lợi thế đó, các tổ chức Đoàn cần tăng cường hơn nữa việc giao lưu, hợp tác với các nước, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động quốc tế thanh niên.

Bạch Nga


Tăng cường công tác quốc tế thanh niên

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, công tác quốc tế thanh niên được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tăng cường đẩy mạnh nhằm góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Những năm qua, Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với bạn bè quốc tế như lựa chọn, giới thiệu cán bộ, ĐVTN tham gia các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam học tập, giao lưu với thanh niên các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên bang Nga. Các đại biểu được cử đi công tác luôn chủ động, nhiệt tình tham gia các hoạt động vì cộng đồng, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Năm 2015, Tỉnh Đoàn phối hợp với T.Ư Đoàn đón tiếp đoàn viên, thiếu niên Liên bang Nga tới thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. Đoàn đại biểu thiếu niên Liên bang Nga đã được tìm hiểu về lịch sử, quá trình và kết quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc, giao lưu với thiếu niên Vĩnh Phúc và thăm một số địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Để nâng cao năng lực cán bộ, ĐVTN trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Tỉnh Đoàn chủ trương đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế quan trọng vào nội dung giáo dục chính trị - tư tưởng, tăng cường thông tin định hướng về các vấn đề quốc tế cho ĐVTN; tổ chức hội nghị báo cáo viên về tình hình biển Đông cho cán bộ trong cơ quan; thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ về tình hình vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với lãnh thổ Việt Nam, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước. Các hội nghị, hội thảo, văn hoá, thông tin đối ngoại, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước… được triển khai sâu rộng, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Các hội nghị được tổ chức đều đặn, cung cấp thông tin đối ngoại cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Các phong trào học ngoại ngữ trong cán bộ, ĐVTN được triển khai tích cực. Tỉnh Đoàn thành lập CLB tiếng Anh và CLB tiếng Trung với sự tham gia của nhiều ĐVTN đi du học tại các nước nói tiếng Anh và tiếng Trung và các bạn ĐVTN yêu thích ngoại ngữ. Các CLB sinh hoạt định kỳ 1 lần/quý, tạo sân chơi giúp các bạn ĐTVN có cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức về chuyên môn cũng như cuộc sống. Tỉnh Đoàn còn tổ chức các chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo cho thanh niên, tích cực xây dựng và triển khai các hoạt động quốc tế thanh niên trên địa bàn tỉnh, tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

Trong thời gian tới, công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được đổi mới, tăng cường đa dạng hóa đối tác, loại hình, quy mô các hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị ở cả cấp tỉnh và địa phương; chú trọng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các tổ chức thanh niên trên thế giới, các nước trong khu vực ASEAN. Tỉnh Đoàn tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, nghiên cứu đẩy mạnh các chương trình giao lưu, hợp tác trong từng đối tượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích của các đối tượng thanh niên có ưu thế trong hợp tác quốc tế; quan tâm, tạo điều kiện triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác hướng tới những đối tượng thanh niên ít có điều kiện tham gia hội nhập quốc tế như: Thanh niên nông thôn, thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên thiệt thòi về cơ hội phát triển. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thường xuyên, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế; chủ động tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế của thanh niên để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần giúp thanh niên thế giới hiểu đúng và đầy đủ hơn về nước ta, cũng như phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Chú trọng đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp, vận động thanh niên ngoài nước hướng về Tổ quốc, phát huy vai trò của thanh niên ngoài nước trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên các nước.

Các chương trình hành động cụ thể được Tỉnh Đoàn xây dựng và triển khai nhằm nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, ĐVTN về tình hình thế giới và yêu cầu khách quan của hội nhập quốc tế; trang bị cho thanh niên kiến thức về văn hóa, lịch sử của dân tộc, kỹ năng giao lưu quốc tế, khả năng tin học, ngoại ngữ; đưa những nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế vào sinh hoạt đoàn, từ đó, giúp thanh niên nâng cao bản lĩnh hội nhập, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, học tập và chủ động tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, đồng thời loại bỏ những cái xấu, khắc phục những mặt trái của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá của Đảng và Nhà nước, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Vĩnh Phúc nói riêng có nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới, tiếp thu những thành tựu khoa học - công nghệ, tinh hoa văn hoá của nhân loại... Để phát huy những lợi thế đó, các tổ chức Đoàn cần tăng cường hơn nữa việc giao lưu, hợp tác với các nước, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động quốc tế thanh niên.

Bạch Nga


Tăng cường công tác quốc tế thanh niên

Trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay, công tác quốc tế thanh niên được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tăng cường đẩy mạnh nhằm góp phần khẳng định và nâng cao uy tín, vị thế của thanh niên Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên ở ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh nói riêng.

Những năm qua, Tỉnh Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN) có cơ hội tiếp xúc, giao lưu với bạn bè quốc tế như lựa chọn, giới thiệu cán bộ, ĐVTN tham gia các đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam học tập, giao lưu với thanh niên các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Liên bang Nga. Các đại biểu được cử đi công tác luôn chủ động, nhiệt tình tham gia các hoạt động vì cộng đồng, được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Năm 2015, Tỉnh Đoàn phối hợp với T.Ư Đoàn đón tiếp đoàn viên, thiếu niên Liên bang Nga tới thăm và làm việc tại Vĩnh Phúc. Đoàn đại biểu thiếu niên Liên bang Nga đã được tìm hiểu về lịch sử, quá trình và kết quả hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc, giao lưu với thiếu niên Vĩnh Phúc và thăm một số địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh.

Để nâng cao năng lực cán bộ, ĐVTN trong thời kỳ hội nhập quốc tế, Tỉnh Đoàn chủ trương đưa nội dung giáo dục về tình hình quốc tế, các vấn đề quốc tế quan trọng vào nội dung giáo dục chính trị - tư tưởng, tăng cường thông tin định hướng về các vấn đề quốc tế cho ĐVTN; tổ chức hội nghị báo cáo viên về tình hình biển Đông cho cán bộ trong cơ quan; thông tin, tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu rõ về tình hình vi phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với lãnh thổ Việt Nam, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ chủ trương, biện pháp của Đảng, Nhà nước. Các hội nghị, hội thảo, văn hoá, thông tin đối ngoại, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước… được triển khai sâu rộng, đem lại nhiều kết quả thiết thực. Các hội nghị được tổ chức đều đặn, cung cấp thông tin đối ngoại cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ cấp tỉnh đến cơ sở.

Các phong trào học ngoại ngữ trong cán bộ, ĐVTN được triển khai tích cực. Tỉnh Đoàn thành lập CLB tiếng Anh và CLB tiếng Trung với sự tham gia của nhiều ĐVTN đi du học tại các nước nói tiếng Anh và tiếng Trung và các bạn ĐVTN yêu thích ngoại ngữ. Các CLB sinh hoạt định kỳ 1 lần/quý, tạo sân chơi giúp các bạn ĐTVN có cơ hội giao lưu, trao đổi kiến thức về chuyên môn cũng như cuộc sống. Tỉnh Đoàn còn tổ chức các chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo cho thanh niên, tích cực xây dựng và triển khai các hoạt động quốc tế thanh niên trên địa bàn tỉnh, tập huấn kỹ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

Trong thời gian tới, công tác quốc tế thanh niên tiếp tục được đổi mới, tăng cường đa dạng hóa đối tác, loại hình, quy mô các hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị ở cả cấp tỉnh và địa phương; chú trọng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, các tổ chức thanh niên trên thế giới, các nước trong khu vực ASEAN. Tỉnh Đoàn tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, nghiên cứu đẩy mạnh các chương trình giao lưu, hợp tác trong từng đối tượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích của các đối tượng thanh niên có ưu thế trong hợp tác quốc tế; quan tâm, tạo điều kiện triển khai các chương trình giao lưu, hợp tác hướng tới những đối tượng thanh niên ít có điều kiện tham gia hội nhập quốc tế như: Thanh niên nông thôn, thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên thiệt thòi về cơ hội phát triển. Công tác thông tin đối ngoại được triển khai thường xuyên, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế; chủ động tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế của thanh niên để giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần giúp thanh niên thế giới hiểu đúng và đầy đủ hơn về nước ta, cũng như phản bác những luận điệu xuyên tạc, phản động của các thế lực thù địch. Chú trọng đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp, vận động thanh niên ngoài nước hướng về Tổ quốc, phát huy vai trò của thanh niên ngoài nước trong việc phát triển quan hệ hữu nghị giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên các nước.

Các chương trình hành động cụ thể được Tỉnh Đoàn xây dựng và triển khai nhằm nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, ĐVTN về tình hình thế giới và yêu cầu khách quan của hội nhập quốc tế; trang bị cho thanh niên kiến thức về văn hóa, lịch sử của dân tộc, kỹ năng giao lưu quốc tế, khả năng tin học, ngoại ngữ; đưa những nội dung liên quan đến hội nhập quốc tế vào sinh hoạt đoàn, từ đó, giúp thanh niên nâng cao bản lĩnh hội nhập, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, học tập và chủ động tiếp thu những tinh hoa của nhân loại, đồng thời loại bỏ những cái xấu, khắc phục những mặt trái của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Thực hiện đường lối đối ngoại rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá của Đảng và Nhà nước, thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên Vĩnh Phúc nói riêng có nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới, tiếp thu những thành tựu khoa học - công nghệ, tinh hoa văn hoá của nhân loại... Để phát huy những lợi thế đó, các tổ chức Đoàn cần tăng cường hơn nữa việc giao lưu, hợp tác với các nước, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động quốc tế thanh niên.

Bạch NgaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: