Xã Hội

Kiểm tra việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Bình Xuyên năm 2015

Thứ Tư, 11/11/2015

Sáng 11/11/2015, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh do ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Bình Xuyên năm 2015, nhằm đánh giá kết quả và kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Thời gian qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thu hút được sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, trường học, cơ quan trên địa bàn huyện, nhất là việc vận động đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Đơn vị văn hóa” được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, công khai, dân chủ, từ đó, phát huy truyền thống đoàn kết, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đẩy lùi các tệ nạn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Năm 2015, huyện Bình Xuyên có 28.152 hộ gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 92% số hộ trên toàn huyện; 151/151 thôn, làng, tổ dân phố đăng ký làng văn hóa. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 80%. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện tốt. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện diễn ra 616 đám cưới, 568 đám tang, 728 lễ mừng thọ hầu hết đều đảm bảo nếp sống văn minh. Toàn huyện hiện có 1 khu trung tâm văn hóa huyện, 4 trung tâm văn hóa xã đã đưa vào sử dụng, 4 trung tâm văn hóa xã đang hoàn thiện, 139 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, 22 sân chơi thể thao, đáp ứng nhu cầu hội họp, văn hóa, thể thao của người dân. Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tỉnh, huyện tặng bằng khen, giấy khen.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện tiếp tục nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý văn hóa, tăng cường sự phối hợp giữa các ngành trong quá trình chỉ đạo, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;phấn đấu năm 2016 có 85% gia đình văn hóa, 89% làng văn hóa và 81% đơn vị văn hóa.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra của tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của huyện trong triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đoàn đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào của huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và các cơ quan, đơn vị hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của phong trào, từ đó có sự tự giác trong thực hiện các nội dung của phong trào, góp phần đưa phong trào phát triển mạnh và đạt kết quả cao nhất.

Nguyễn Hoan

(Đài TT Bình Xuyên)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: