Xã Hội

Thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại: Nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng cần thiết

Thứ Sáu, 21/08/2015

Vĩnh Phúc là 1 trong số ít địa phương trong cả nước được Trung ương chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại giai đoạn 2013 - 2015. Đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện, chế định Thừa phát lại được coi là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Các ngành, các cấp ở địa phương đã tích cực triển khai bài bản, có trách nhiệm. Dù thời gian tổ chức thí điểm khá gấp rút nhưng đã thu được kết quả đáng kích lệ như hình thành được thiết chế Thừa phát lại, đội ngũ Thừa phát lại hoạt động bên cạnh các tổ chức hành nghề bổ trợ tư pháp khác, được xã hội và người dân đón nhận...

Hiện tại, toàn tỉnh có 3 Văn phòng Thừa phát lại đã đi vào hoạt động với 21 cán bộ, nhân viên. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, số lượng và chất lượng nhân sự của các Văn phòng Thừa phát lại cơ bản đáp ứng được yêu cầu của việc hành nghề. Về cơ sở vật chất, các Văn phòng Thừa phát lại đều có trụ sở rõ ràng, cụ thể; có cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc cơ bản đáp ứng yêu cầu của việc thí điểm theo quy định của pháp luật. Nguồn vốn đầu tư trang thiết bị, máy móc của các Văn phòng Thừa phát lại bình quân đạt 750 triệu đồng/Văn phòng.

Ngay sau khi được thành lập và đi vào hoạt động, các Văn phòng Thừa phát lại đã ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản với 10/10 Tòa án nhân dân và 10/10 cơ quan Thi hành án dân sự. Về cơ bản, các Văn phòng Thừa phát lại đã thực hiện tương đối tốt việc tống đạt các văn bản, giấy tờ cho Tòa án và các cơ quan Thi hành án dân sự. Tuy nhiên, việc chuyển giao văn bản tống đạt ở một số cơ quan TAND cấp huyện còn chậm so với yêu cầu.

Tính đến giữa năm 2015, các Văn phòng Thừa phát lại đã tống đạt được gần 10.000 văn bản với doanh thu gần 700 triệu đồng. Việc Thừa phát lại thực hiện tống đạt các văn bản của các cơ quan TAND và Thi hành án dân sự trong thời gian qua đã giúp cho các cơ quan TAND các cấp tập trung thực hiện tốt công tác xét xử và tạo cơ chế vừa phối hợp, hỗ trợ vừa cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực thi hành án.

Các Văn phòng Thừa phát lại đã lập và đăng ký tại Sở Tư pháp 123 vi bằng với doanh thu hơn 170 triệu đồng. Những dạng vi bằng được lập phổ biến là ghi nhận việc giao nhận tiền, giao nhận giấy tờ trong các giao dịch dân sự; Vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà ở đang sử dụng, hiện trạng quyền sử dụng đất…

Có thể nói, với việc lập vi bằng, các Văn phòng Thừa phát lại đã góp phần hỗ trợ tích cực cho cá nhân, tổ chức xác lập chứng cứ, hạn chế tranh chấp, rủi ro về pháp lý trong các giao dịch dân sự, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người dân.

Việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ với những kết quả đạt được về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại trong thời gian qua đã bước đầu khẳng định việc thí điểm chế định Thừa phát lại tại tỉnh ta là thành công, mô hình Thừa phát lại phù hợp, cần thiết cho xã hội và cho hoạt động tư pháp, được người dân ủng hộ.

Đối với người dân, xã hội, việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại đã góp phần nâng cao nhận thức không những đối với cơ quan nhà nước mà còn đối với người dân về một chủ trương mới của Đảng, Nhà nước. Chế định Thừa phát lại đã tạo cơ chế tăng cường tính chủ động, tích cực của công dân trong các quan hệ dân sự, tố tụng dân sự. Trong đó, việc lập vi bằng của Thừa phát lại đã được người dân đón nhận hết sức tích cực vì đã tạo thêm một công cụ pháp lý để người dân tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong thực hiện các giao dịch dân sự và trong các quá trình tố tụng tư pháp. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các Văn phòng Thừa phát lại bên cạnh các cơ quan Thi hành án của Nhà nước đã tạo điều kiện để người dân có thêm sự lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện của cá nhân khi yêu cầu thi hành án dân sự.

Dưới góc độ xã hội, hoạt động Thừa phát lại bước đầu đã tạo lập một nghề mới trong thị trường cung cấp dịch vụ pháp lý và là bước đầu tiên xã hội hóa hoạt động thi hành án, tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội.

Đối với hoạt động tư pháp và các hoạt động liên quan, hoạt động Thừa phát lại bước đầu hỗ trợ tích cực cho các hoạt động tư pháp được nhanh hơn, hiệu quả hơn, góp phần giảm tải công việc của các cơ quan tư pháp, trước hết là của Tòa án và Cơ quan Thi hành án dân sự. Đối với Tòa án, việc tống đạt văn bản của Thừa phát lại đã giúp Tòa án tập trung vào việc xét xử, việc lập vi bằng giúp tạo lập nguồn chứng cứ góp phần bảo đảm cho việc xét xử khách quan, kịp thời và chính xác. Đối với Cơ quan Thi hành án dân sự, việc thực hiện các công việc về tống đạt văn bản thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp tổ chức thi hành án của Thừa phát lại đã nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan thi hành án dân sự, tạo cơ chế vừa phối hợp, hỗ trợ vừa cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực thi hành án, bước đầu góp phần hạn chế một số tiêu cực trong hoạt động thi hành án.

Từ vai trò, tác động của việc thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh ta cho thấy, mô hình này thực sự cần thiết cho người dân, xã hội nói chung, cho hoạt động tư pháp nói riêng. Hiệu quả hoạt động Thừa phát lại bước đầu đã cho thấy đây là một hướng đi đúng về xã hội hóa hoạt động tư pháp, hoạt động thi hành án dân sự mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, việc triển khai thí điểm cũng đã bộc lộ khá tồn tại, bất cập cần sớm được giải quyết như: Nhận thức của một số cơ quan, cán bộ, công chức về việc thí điểm chế định Thừa phát lại vẫn chưa đầy đủ; Công tác tuyên truyền chưa đáp ứng được yêu cầu nên hiểu biết của người dân và xã hội về Thừa phát lại còn yếu; Các Văn phòng chậm ổn định tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân lực và các nguồn lực khác để thực hiện tốt các công việc; chậm đi vào hoạt động, hiệu quả chưa cao, kết quả hoạt động chưa đồng đều giữa các mặt, kết quả chủ yếu là lập vi bằng, tống đạt văn bản; còn việc xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án hiệu quả thấp, chưa đạt mục tiêu của công tác xã hội hóa nội dung này; Đội ngũ Thừa phát lại tại tỉnh còn ít, chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực trình độ, kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp còn hạn chế, chưa được đào tạo, bồi dưỡng bài bản, hoạt động của các Văn phòng Thừa phát lại cũng đã bộc lộ một số thiếu sót, cần được chấn chỉnh...

Những hạn chế bất cập nêu trên đã được UBND tỉnh tập hợp và kiến nghị Trung ương hoàn thiện thể chế đồng thời chỉ đạo các ngành, cấp, địa phương trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật về Thừa phát lại. Với quyết tâm, nỗ lực theo hướng đi đúng đắn, tin rằng những thiếu sót và hạn chế trong quá trình thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại sẽ sớm được khắc phục và phát huy tốt hiệu quả xã hội.

Quang Nam


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: