Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Từ đồng nghĩa

Thứ Tư, 15/06/2022

Cô hỏi: Các em cho cô biết từ "bàn ủi" còn gọi là gì nào?

- Học sinh: Thưa cô còn gọi là "bàn là" ạ.

- Cô: Tốt lắm, chữ "là" cũng có nghĩa là "ủi". Đó là từ đồng nghĩa. Ví dụ: "Tôi là quần áo" nghĩa là "Tôi ủi quần áo". Bây giờ em nào cho cô ví dụ khác?

Một học sinh nhanh nhảu giơ tay và trả lời: - Thưa cô "Mẹ em là bác sĩ" đồng nghĩa với "Mẹ em ủi bác sĩ" ạ.

- Cô: !?

Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: