Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Nỗi oan của nghề cướp

Thứ Ba, 10/05/2022

Cảnh sát hỏi một tên cướp:

- Vì sao mày dám cướp của người khác

Tên cướp trả lời:

- Sao lại gọi là cướp!

Đó chẳng qua là tôi chưa kịp thương lượng với họ mà đã mang đồ đạc của họ đi mà thôi.

Cảnh sát:

- Mày thật to gan! Giữa ban ngày ban mặt mà dám cả gan xông vào cướp của người ta.

Tên cướp:

- Công việc của tôi lâu nay có chia ra ban ngày ban đêm gì đâu!

Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: