Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Chơi trò sấp ngửa

Thứ Sáu, 11/03/2022

Một người kể với bạn:

- Để chọn nơi chúng tớ đi nghỉ Hè, bao giờ tớ và vợ tớ cũng chơi trò sấp ngửa.

- Cụ thể chơi thế nào?

- Vợ tớ tung một đồng tiền lên cho rơi xuống sàn, nếu là sấp, vợ tớ sẽ được quyết định nơi đi nghỉ, còn nếu là ngửa thì người quyết định sẽ là mẹ vợ tớ.

Thiệu Vũ

(Theo Báo Thế giới phụ nữ)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: