Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Chỉ sai một lỗi

Thứ Ba, 26/10/2021

Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:

- Cô giáo tao thật không ra thế nào. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.

- Thế mày viết sai chỗ nào?

- Thay vì viết “cô giáo em say mê trồng người”, tao viết nhầm thành “cô giáo em say mê chồng người”.

Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: