Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Ra mắt tập di cảo, hồi ký “Đoàn binh Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng

Thứ Ba, 10/09/2019

Tập hồi ký “Đoàn binh Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng vừa được Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt bạn đọc. Đây là tập di cảo lần đầu tiên được công bố tới công chúng.

Tập hồi ký “Đoàn binh Tây Tiến” của nhà thơ Quang Dũng

Tập hồi ký thuật lại một cách sinh động và chi tiết quãng thời gian nhà thơ Quang Dũng tham gia đoàn quân Tây Tiến, giúp người đọc biết thêm nhiều điều cụ thể về hoạt động của binh đoàn khi ấy, cũng như về các chiến sĩ trong Đoàn Võ trang tuyên truyền, tiền thân của Binh đoàn Tây Tiến sau này.

Nhà thơ Quang Dũng viết bài thơ “Tây Tiến” vào mùa xuân năm 1948 với cảm hứng mãnh liệt của một người trong cuộc, ông đã làm bài thơ rất nhanh, để kịp đọc trong Đại hội toàn quân của Liên khu III ở Phù Lưu Chanh. Năm 1952, ở Cổ Thành, ông tiếp tục hoàn thành tập hồi ký “Đoàn binh Tây Tiến”.

Hồi ký từng được trích dẫn một chương vào Tuyển tập văn thơ Quang Dũng. Tập bản thảo đầy đủ của hồi ký được gia đình nhà thơ lưu giữ, đã đôi lần muốn công bố nhưng vì nhiều lý do nên chưa thực hiện.

Tập hồi ký cho bạn đọc biết về việc thành lập Đoàn Võ trang tuyên truyền ngay từ những ngày đầu, với hạt nhân là một số chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô. Những nhiệm vụ của Đoàn được giao và làm trong suốt những năm tháng gian lao cũng được tác giả Quang Dũng ghi chép lại khá chi tiết.

Đó là “làm nhiệm vụ đi tới những bản, những chòm, những mường của khu vực quân ta hoạt động để tuyên truyền chính sách Đoàn kết của Chính phủ, tuyên truyền ý chí kháng chiến của dân tộc, tuyên truyền cái tinh thần của quân đội Việt Nam”…

Tác phẩm cũng giúp bạn đọc hiểu hơn về mối quan hệ gắn bó giữa bộ đội ta và bộ đội Lào. Tây Tiến là đơn vị đầu tiên của Việt Nam đi làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào, lập những chiến công hiển hách góp phần vào việc đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược khỏi ba nước Đông Dương. Những câu chuyện về người lính trong binh đoàn Tây Tiến được nhà thơ Quang Dũng ghi chép tỉ mỉ, sinh động với văn phong giản dị nhưng vẫn đậm chất lãng mạn.

Sau gần 70 năm, tập hồi ký của nhà thơ - chiến sĩ Quang Dũng về binh đoàn Tây Tiến năm xưa giờ đã trở thành những tư liệu văn nghệ và lịch sử vô giá, đóng góp vào di sản văn nghệ kháng chiến nước nhà.

(Theo hanoimoi.com.vn)

 

 
TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: