Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Bí quyết sống thọ

Thứ Tư, 27/01/2021

Một cụ già sống đến hơn 100 tuổi. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu của mình, cụ nói:

- Bí quyết sống thọ của tôi là không bao giờ tranh luận với người khác.

- Chẳng lẽ chuyện đúng, sai đối với cụ không quan trọng?

- Đúng thế!

- Kể cả khi chuyện đó phương hại đến cụ?

- Vâng.

- Cả trong chuyện sinh tử, ví dụ bị kết án oan ở tòa?

- Cả chuyện sinh tử.

- Không thể nào tin được!

- Đúng, không thể tin được.

- ...

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)

 Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: