Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Cướp “ngựa”... của Táo

Thứ Năm, 31/01/2019

- Sao lại cúng dưới bếp thế kia. “Mời ông Công, ông Táo ăn Tết” cũng phải cho đàng hoàng chứ.

- Năm nào nhà em chẳng cúng thế. Ba ông đầu rau ở đâu thì cúng ở đó chứ.

- Chú chẳng biết đằng mù nào cả. Nhà chú có ban thờ riêng ở bếp không mà cúng ở đó. Bát hương ở trên ban thờ mà cúng dưới bếp thì ai chứng được cho chú.

- Thấy người ta làm thế em cũng làm theo thôi.

- Lại cúng cả ô tô, máy bay, tiền vàng nữa chứ. Ông Táo lên trời bằng cá chép cơ mà. Ông có tiêu tiền âm phủ đâu mà đốt rõ nhiều để làm gì?

- Bác biết chả bảo sớm. Giờ lại mắng vốn em. Tóm lại là như thế nào?

- Cứ cúng ở ban thờ như thường. Đồ cúng sắm vừa phải thôi, thành tâm là chính.

- Rút kinh nghiệm năm sau. Bác chờ em đi phóng sinh cá chép xong ta làm chén rượu, đàm đạo sự đời.

- Thả cá xong nhớ vứt túi nilon vào thùng rác, đừng có vứt tọt cả xuống hồ.

- Bác lại còn phải dặn. Câu “thả cá, đừng thả túi ni lon” em thuộc lâu rồi.

- Nhiều người chưa ý thức được như chú đâu. Năm nào cũng phải dọn rác đến ốm.

- Nếu ai đó có quên đã có các cháu tình nguyện viên nhắc rồi. Thậm chí, các cháu còn thả hộ cho, không thì nhiều người... ném xuống sông, xuống hồ. Cá chưa kịp bơi đã nghẻo.

- Người nào làm thế chứng tỏ chẳng biết gì cả. Ném thế cá chết lấy gì ông Táo cưỡi về trời và còn phóng sinh gì nữa.

- Không biết mà làm thế còn đỡ. Có người biết rõ cá chép là để ông Táo cưỡi lên trời mà người ta thả ra là chèo thuyền vớt ngay mang bán. Thậm chí, có người còn dùng cả kích điện để "tận diệt" nữa. .

- Làm thế khác gì... cướp “ngựa” của Táo.

Xuân HòaTAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: