Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

MẸ NGỒI TỰA CỬA

Thứ Sáu, 27/11/2020

Lá rơi... một chiếc lá rơi...

Một ngày hỡi... một ngày ơi... một ngày...

Mẹ ngồi bấm đốt ngón tay

Đứa ngoài năm chục, đứa đầy sáu mươi

Thằng cu nhớn rõ là tươi

Xác to mà nhẹ như người trên mây

Cái thằng cu nhỡ đến hay

Đang đêm vục dậy đi cày dưới trăng

Cái thằng cu bé mới hăng

Bữa nào nó cũng ăn bằng bát loa...

Giờ đây vắng cửa vắng nhà

Chiến chinh... nào biết đường xa nẻo gần...

Thu vàng, nắng gió đầy sân

Lá rơi... lại tưởng bước chân ai về...

HẢI THANH

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: