Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Khoảng Khuất

Thứ Sáu, 27/11/2020

Có một khoảng khuất trong em

Lặng lẽ dâng

Tỏa lan vào nỗi nhớ

Thành không gian tím đa chiều

Có một khoảng khuất của tình yêu

Lặng lẽ cho

Lặng lẽ sẻ chia

Em thành dấu cộng thời gian của lòng nhân ái

Biển chiều sóng xô

Nhân gian thành, bại

Có một khoảng khuất trong em

Với thời gian… còn mãi!

Đặng Quang Giới


TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: