Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Hiệu quả sử dụng thiết chế văn hóa ở các xã nông thôn mới

Thứ Năm, 08/11/2018

Thời gian qua, thiết chế văn hóa ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới được chú trọng đầu tư và bước đầu đã phát huy hiệu quả sử dụng, phục vụ việc hội họp, sinh hoạt của nhân dân, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"…

Nhà văn hóa thôn Hóc, xã Hoàng Đan (Tam Dương) được xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, rèn luyện thể thao của người dân. Ảnh: Trà Hương

Để quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là những xã đạt chuẩn nông thôn mới, Sở VH-TT&DL đã xây dựng kế hoạch về việc duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí văn hóa đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; kế hoạch thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020; hướng dẫn thực hiện tiêu chí số6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 16 về văn hóa; dự thảo Đề án của UBND tỉnh nâng cao chất lượng hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở đến năm 2025...

Hàng năm, Sở VH-TT&DL tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn nâng cao kiến thức về công tác quản lý, tổ chức hoạt động khai thác các thiết chế văn hóa, thể thao,thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cho các đối tượng là công chức văn hóa các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn…

Từ năm 2015 - 2017, Trung tâm Văn hóa tỉnh và Trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật đã mở lớp đào tạo và bồi dưỡng cho 418 lượt cán bộ quản lý nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; 243 lượt người trông coi di tích; 731 lượt hạt nhân văn nghệ quần chúng; 307 lao động trong ngành du lịch. Các huyện, thành phố cũng tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn hóa cấp xã, trưởng thôn, người quản lý nhà văn hóa thôn, các mô hình câu lạc bộ… về quản lý thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát được Sở VH-TT&DL quan tâm. Sở đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, nắm bắt tiến độ xây dựng nông thôn mới ở từng xã. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 105 Trung tâm Văn hóa - thể thao xã đạt chuẩn, có đủ các hạng mục như: Nhà văn hóa kiêm hội trường, nhà luyện tập thể dục thể thao, sân khấu ngoài trời, sân vận động, nhà vệ sinh, hệ thống cây xanh, đường đi... đảm bảo tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân; 1.019/1.072 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn theo quy định về diện tích, có sân tập luyện thể thao đơn giản, nhà vệ sinh, hệ thống cây xanh, đường đi dạo, được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho hội họp, sinh hoạt của nhân dân.

Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", trong đó, chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sở đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra, đánh giá việc bình xét các danh hiệu gia đình văn hóa, làng văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả, đến hết năm 2017, toàn tỉnh có hơn 88,13% gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH; 86,41% làng, thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Đồng chí Quảng Đức Hạnh, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống Văn hóa và Gia đình, Sở VH-TT&DL cho biết: “Hiện nay, các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh được xây dựng cơ bản đầy đủ và hoạt động có hiệu quả, nhất là ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao là nơi tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nơi hội họp, tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn tham gia sáng tạo, hưởng thụ và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Đối với nhà luyện tập thể thao, sân vận động xã, khu thể thao thôn,hàng ngày đã thu hút đông đảo người dân đến tham gia luyện tập, trong đó, môn cầu lông, bóng chuyền, bóng chuyền hơi thu hút hơn 32,5% dân số tập luyện thường xuyên".

Thu ThủyTAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: