Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Bút và compa

Thứ Ba, 13/10/2020

Bút khóc lóc kể với thước.

- Em không thể chịu được chồng em nữa.

- Compa ấy à? Anh ấy làm sao?

- Anh ta cứ say suốt ngày. Lúc nào cũng quay…

Thiệu Vũ

(Theo Báo Hạnh phúc gia đình)TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: