Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Tái bản bộ sách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 03/09/2020

"Đường Kách mệnh", "Nhật ký trong tù"... là các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh do NXB Trẻ tái bản, ra mắt dịp lễ Quốc Khánh 2/9.

 

 

Bộ sách gồm 5 tác phẩm, được Nhà nước công nhận Bảo vật quốc gia năm 2012. Đường Kách mệnh in nguyên văn bản in năm 1927. Toàn bộ lịch sử phong trào công nhân và đường lối cách mạng vô sản được tác giả chắt lọc trong tập sách 98 trang viết tay. Nhật ký trong tù in đủ 134 bài thơ theo theo bản dịch của Viện Văn học. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ra đời trong tình thế "nghìn cân treo sợi tóc" của dân tộc Việt Nam, là một áng văn bất hủ, thấm vào tâm can nhiều người đọc. Bản in có mã QR âm thanh giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bộ sách "Hồ Chí Minh - Tác phẩm Bảo vật Quốc gia" được in khổ passport (9x12,5cm), đóng chung trong một hộp

 

 

Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước ra đời trong bối cảnh đế quốc Mỹ đưa nửa triệu quân vào Việt Nam, như một lời hịch: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do". Sách có in mã QR âm thanh giọng đọc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phụ lục ảnh Bác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Di chúc được trình bày xen kẽ giữa các bản gốc chứa bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản "gỡ băng" để độc giả đối chiếu, từ đó thấy được suy nghĩ, cách viết của Bác qua quá trình viết và sửa chữa ba bản năm 1965, 1968 và 1969.

 

 

(Theo vietnamnet.vn)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: