Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Cầu nối tình hữu nghị Việt – Anh

Thứ Hai, 24/08/2020

Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Vĩnh Phúc không chỉ là nơi tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên mà còn là nơi chia sẻ, học hỏi giữa các thế hệ học sinh, sinh viên, người lao động Vĩnh Phúc tại Vương quốc Anh qua các thời kỳ. Được thành lập từ tháng 10/2014, đến nay, hội thu hút, phát triển được gần 200 hội viên.

Hội Hữu nghị Việt - Anh tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức trao giải cuộc thi Tìm hiểu đất nước, con người Vương quốc Anh tại thành phố Vĩnh Yên.

Hội Hữu nghị Việt - Anh thành lập với nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tập hợp, đoàn kết hội viên, tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của hội, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Hội còn có nhiệm vụ giới thiệu, quảng bá, thông tin cho các tầng lớp nhân dân Vĩnh Phúc về lịch sử, đất nước, con người, nền văn hóa và những thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Vương quốc Anh cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia; tuyên truyền giới thiệu chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, giới thiệu hình ảnh Vĩnh Phúc tới nhân dân Vương quốc Anh.

Nhiều năm qua, Hội Hữu nghị Việt - Anh đã phát huy vai trò cầu nối, vận động, thúc đẩy các hoạt động hữu nghị hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, góp phần vào sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân trong tỉnh và nhân dân Anh...

Từ khi thành lập đến nay, Hội Hữu nghị Việt Anh luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác đối ngoại Đảng, Nhà nước và đối ngoại nhân dân đến các hội viên của hội.

Hằng năm, hội tổ chức các hội nghị, các buổi toạ đàm, giao lưu, viết bài tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc tới nhân dân Anh. Hội tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông của tỉnh tăng cường đưa tin về các hoạt động của hội.

Nhiều bài viết đăng trên Bản tin Hữu nghị của Liên hiệp Các hội hữu nghị tỉnh, cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh giúp hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh nâng cao hiểu biết, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Vĩnh Phúc với nhân dân Vương quốc Anh.

Giai đoạn 2015 – 2020, hội tổ chức nhiều hoạt động tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Anh:Tổ chức các hoạt động thăm và chúc mừng Đại sứ quán Vương Quốc Anh tại Việt Nam; phát động cuộc thi “Tìm hiểu về đất nước và con người Vương Quốc Anh”; tổ chức trao giải để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với các đại biểu, đặc biệt là bạn bè quốc tế tham gia chương trình, đại diện Hội đồng Anh và các cơ sở giáo dục ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh.

Cùng với các hoạt động gắn kết tình hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt- Anh thường xuyên kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp, hỗ trợ và tham gia các hoạt động thiện nguyện, trao quà cho người nghèo, người tàn tật tại các huyện miền núi, khó khăn của tỉnh...

Hội trực tiếp tổ chức quyên góp và trao tặng 25 suất quà trị giá hơn 11 triệu đồng cho các em học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn tỉnh…

Những hoạt động của Hội Hữu nghị Việt- Anh góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc tới nhân dân Vương quốc Anh, tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, kinh tế xã hội cho nhân dân 2 nước; giữ vai trò cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam, nhân dân Vĩnh Phúc với nhân dân Vương quốc Anh.

Phương Loan

TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: