Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Tấm séc chưa ký tên

Thứ Năm, 06/08/2020

Anh chàng hà tiện vừa tặng hội từ thiện một tờ séc giá trị lớn. Nhưng hôm sao, có người đến gõ cửa nhà anh ta.

- Thưa ông, rất cảm ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên…

- Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo… Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)

 TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: