Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Bế tắc

Thứ Năm, 30/07/2020

Trong giờ Văn, cô hỏi trò.

- Em hãy tìm từ đồng nghĩa với cụm từ “Cuộc sống bế tắc”?

- Dạ thưa cô đó là cụm từ “Sổ liên lạc”.

- !!!

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)

 TAG:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: