Văn hoá - Văn nghệ » Tác giả - tác phẩm

Uốn lưỡi

Thứ Năm, 30/07/2020

- Hôm qua gặp mặt nàng lần đầu ổn không?

- Nàng lơ tôi rồi…

- Vì sao?

- Vì nàng chào tôi mà tôi không chào lại.

- Ông tệ thật, nàng lơ ông là đúng rồi.

- Tại mẹ tôi dặn “Phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói”. Mà tôi chỉ mới uốn lưỡi đến lần thứ sáu nàng đã bỏ đi rồi!

Thiệu Vũ (Theo Tuổi trẻ)

TAG:
Tin tức Mới:

Ý kiến của bạn

Họ tên:
Email: